Historijat

Historijat Osnovne škole
"Mula Mustafa Bašeskija" Sarajevo

Uvod

 

Škola je počela sa radom davne 1920. godine kao VII narodna škola, a izgradnja školske zgrade započeta je 1928. godine na zemljištu sarajevske porodice Svrzo. Projekat za školu radio je poznati arhitekt Dušan Smiljanić.

Tokom svog postojanja i rada škola je nosila različita imena:

  • XI narodna osnovna škola
  • II narodna osnovna škola „Kraljevića Tomislava“
  • Državna druga mješovita pučka škola
  • Osnovna škola „Razija Omanović“
  • Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“

Mnoge generacije školu pamte po imenu Razije Omanović – narodnog heroja i borca narodnooslobodilačke borbe. Bista ove velike žene i antifašiste i danas se čuva u prostoru škole.

Bista Razije Omanović

PERIOD OD 1920. – 1950.

 

Ovaj period je trebao biti podijeljen na dva perioda. Prvim periodom smatramo onaj od početka postojanja škole pa do Drugog svjetskog rata, a drugi period bio bi sam Drugi svjetski rat. Periode smo određivali po nekim prelomnim trenucima u povijesti BiH koji su bitno uticali na transformacije u obrazovanju, pa samim tim i na našu školu. Međutim, za navedene periode gotovo da ne postoje nikakvi podaci, ljetopisi nisu sačuvani, a živih, kada je riječ o dvadesetim godinama dvadesetog vijeka, a koji su na bilo koji način bili vezani za školu, gotovo da nema. Međutim, ipak je do nekih osnovnih podataka o nastanku škole, njenim nazivima, izgradnji i sl. bilo moguće doći, te ih ovdje navodimo. Zbog tako malog broja podataka, odlučili smo se da ova dva perioda predstavimo kao jedan.

Prema raspoloživim podacima škola počinje sa radom kao VII narodna škola 1920. godine i taj naziv nosi do 1924. godine kada ga mijenja u XI narodna osnovna škola. 1932. godine opet slijedi promjena naziva škole, ovaj put u II narodna osnovna škola „Kraljevića Tomislava“ i taj naziv nosi sve do Drugog svjetskog rata, tačnije do 1941. godine, kada ga mijenja u Državna II mješovita pučka škola. Poslije Drugog svjetskog rata, od 1945. do 1953. škola nosi naziv II narodna osnovna škola. Od tada smo već u stanju pratiti rad škole, te u drugom poglavlju navodimo podatke vazane za daljnje transformacije.

U samu izgradnju škole krenulo se 1928. godine. Na osnovu odluke Gradskog poglavarstva od 29.4.1928. godine dozvoljava se da predstavnici Gradske općine Sarajevo ugovore kupovinu zemljišta za gradnju škole u IV kotaru u Sarajevu. 3. 5. 1928. godine sačinjen je ugovor o kupovini zemljišta između prodavca Mehmed ef. Svrzo iz Sarajeva i Gradske općine Sarajevo kao kupca, što je sve i provedeno u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu. Sadašnja zgrada, kako je navedeno, izgrađena je 1929. godine, a uplanjena 1933. godine na Gradsku općinu Sarajevo. Poslije su se dešavale nadogradnje, a o tome govorimo u narednim poglavljima.

Osim navedenog, uspjeli smo doći i do nekih imena učenika koji su pripadali prvim generacijama učenika naše škole, a to su:

  • Repovac Kana;
  • Kasumagić Ismet;
  • Munasibčić Naim;
  • Hadžijahić Hasan;
  • Vranić Asim.

DRUGI PERIOD 1951. – 1991.

U ovom periodu rad škole, zbog oskudnog broja podataka, u stanju smo pratiti tek od 1951., iako ovaj period počinje 1945. godine. Međutim, iako oskudni, podaci izvađeni iz školskih ljetopisa omogućavaju nam jasan i obuhvatan uvid kako u nastavne, tako i u vannastavne školske aktivnosti. Gotovo kroz cijeli ovaj period, tačnije od 22. 6. 1959. godine, škola će nositi naziv OŠ „Razija Omanović“. Po tom imenu je se i danas sjećaju mnoge Sarajlije. Prije tog naziva, a iza Drugog svjetskog rata, škola je nosila numeričke nazive, kao što je, od 1945. do 1953. godine, II Narodna osnovna škola, a od 1953. do 1959. godine, XII osmogodišnja škola. Razija Omanović bila je narodni heroj, antifašista, borac narodnooslobodilačke borbe u kojoj je i poginula. Poginula je u desantu na Drvar, čuvenoj bici iz Drugog svjetskog rata. U neposrednoj blizini škole bila je i ulica imenovana po Razijinom bratu, Remziji, poginulom u istoj bici.

23. 5. 1980. pred školom će biti otkrivena i bista Razije Omanović.

Bista se i danas čuva u školskoj biblioteci.

O značaju tog imena za školu, tj. koliko je ono značilo za identitet škole, govori i činjenica koju čuvaju školski ljetopisi, a to je da je kolektiv svake godine, a nekad i više puta godišnje, posjećivao porodicu Razije Omanović i da su članovi te porodice bili redovno pozivani na sve manifestacije značajne za školu.

Fazlagić Safet, jedan od direktora škole iz drugog perioda njenog postojanja, sa učenicima

Školski kolektiv iz 1957.

19. 10. 1962. godine izvršeno je spajanje OŠ „Razija Omanović“ sa četverogodišnjom školom „Jusuf Sabljaković“. 15. 6. 1967. godine donesena je odluka i o spajanju sa Osnovnom školom „Alija Tabaković“. 16. 1. 1976. godine, održan je i referendum na kojem su se radnici škole izjasnili o spajanju škole sa Pionirsko-vaspitno-zabavnim centrom „Logavina“. Već od desetog mjeseca iste godine u pomenutom centru je počeo sa radom produženi boravak. Treba naglasiti i to da škola nije oduvijek izgledala kao sada, naime, 1961. godine, dograđen je dio škole sa fiskulturnom salom. Neizostavan u radu škole bio je i Društveni dom „Logavina“. Gotovo sve značajnije manifestacije vezane za školu dešavale su se upravo tu. Međutim, i dom, zahvaljujući upravo školi, bilježi i neke značajne posjete. U njemu su za učenike škole održane brojne predstave. „Pozorište mladih“ iz Sarajeva bilo je redovan gost. Dom je posjetilo lutkarsko pozorište „Kristijan Andersen“ iz Lublina u Poljskoj, lutkarsko pozorište „Narcis“ iz Praga te brojni drugi umjetnici i kulturni radnici. U domu su nerijetko održavane priredbe i filmske projekcije.

1970. godine sa radom je počela školska kuhinja. Te godine ishranom je besplatno bilo obuhvaćeno tristo učenika. Interesantan je i podatak da je 15. 3. 1957. u školi postavljen kino-projektor. Osim za nastavu, prostorije škole su nerijetko služile i u druge svrhe. U ljetopisima se najčešće spominju izbori.

U ovom periodu značajni datumi za školu bili su prije svega vezani za historiju tadašnje države, Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Prije svih, to je bio 25. maj, tada obilježavan kao Dan mladosti, ali istovremeno i kao dan škole. Osim tog datuma treba izdvojiti 25. i 29. novembar, a obilježavani su na neki način i svi ostali datumi vezani za antifašističku borbu naroda BiH. Osim tih datuma, obilježavani su i neki univerzalni praznici: Prvi maj, Osmi mart, Nova godina te brojni drugi.

Ovaj period obilježen je brojnim uspjesima, ekskurzijama, druženjima i svime onim što školski period čini periodom najljepših uspomena u našim životima. U ovom poglavlju navest ćemo samo dio nabrojanog. Međutim, prije nego što pređemo na te blistave trenutke iz prošlosti naše škole, treba spomenuti i neke nemile događaje. Prije svega onaj koji se desio 22. 3. 1978. godine. Tada je od udara školske table bio povrijeđen, a nakon povrede i podlegao, učenik četvrtog razreda naše škole, Fejzić Muhamed. Školski ljetopisi bilježe i vandalske ispade kakav se desio u novogodišnjoj noći 1973. godine kada je grupa vandala porazbijala školske prozore.

Uspjesi

30.4.1969.

Gradsko sindikalno vijeće uručilo je Majsku nagradu u iznosu od tri hiljade dinara sindikalnoj podružnici naše škole za aktivnost u radu.

19.12.1969.

Školska ekipa mladih historičara (Hadžihasanović Enisa, Basara Vesna, Hadžimehić Mirsad) pobijedila je na takmičenju mladih historičara osnovnih škola grada Sarajeva. Za nagradu su prisustvovali centralnoj proslavi Dana mladosti u Beogradu.

10.5.1970.

Održano Gradsko takmičenje iz fizike i matematike. Prvo mjesto za osme razrede osvojila je učenica naše škole Begović Mirsada, a Hajdarević Šemsa, osvojila je drugo mjesto za sedme razrede.

29.12.1971.

Odlukom Skupštine osnovne zajednice obrazovanja Sarajevo, škola je nagrađena novčanom nagradom za postignute rezultate u protekle tri školske godine. Pojedinačno su nagrađeni: Turković Merjema (osvojeno drugo mjesto na gradskoj smotri horova osnovnih škola) i Milanović Branka (drugo mjesto njenog odjeljenja na testiranju znanja učenika iz srpskohrvatskog jezika u školskoj 1969./’70. godini). U ovom periodu hor naše škole osvojio je i prvo mjesto na Republičkom takmičenju troglasnih horova, a nastavnica Turković Merjema dobila je zlatnu značku omladine SFRJ.

9.5.1972.

Školski hor imao je nastup u okviru Četvrte smotre kulturno-umjetničke aktivnosti učenika osnovnih škola. Prvo mjesto dijelili su sa Osnovnom školom „Miljenko Cvitković“.

15.5.1972.

Učenica Sarajlija Emira osvojila prvu nagradu na Konkursu za najbolji literarni rad na temu: „Sarajevo u NOB-i“.

1973.

Naša učenica Selmadžović Alma osvojila je prvo mjesto na Republičkom takmičenju iz gimnastike.

8.6.1974.

Na konkursu „Lastavica“ nagrađeni su naši učenici. Prvu nagradu osvojila je Bikić Jasmina, drugu Imamović Jasmina, a treću Gibović Abdulah.

5.4.1975.

Školska ekipa mladih istoričara učestvovala je na takmičenju osnovnih škola grada Sarajeva pod nazivom „Prošlost Sarajeva“ i osvojila prvo mjesto. U ovom periodu, za uspjehe iz oblasti historije, najzaslužnijom treba smatrati profesoricu Bahriju Čehajić.

26.4.1975.

Školska ekipa matematičara nastupila je na regionalnom takmičenju iz matematike za sedme i osme razrede. Prvo mjesto za sedme razrede osvojila je učenica naše škole Nikolić Danka, a Husejnović Kemal je osvojio treće mjesto za učenike osmih razreda.

6.4.1983.

Literarni rad na temu „Moj grad“, učenice Indire Durmić, na svečanoj sjednici Skupštine grada Sarajeva dobio je treću nagradu na Konkursu za „Zlatnu značku“ povodom oslobođenja grada.

5.4.1984.

Dodjeljena Srebrna značka SSRN-Stari Grad pionirskom odredu naše škole.

12.4.1984.

Školi je dodjeljena nagrada – „Povelja SOFKE“ Stari Grad za učešće naših učenika na takmičenju u čast 6. aprila.

26.10.1985.

Na 11. nagradnom konkursu tradicionalnih susreta „Mitar Trifunović“ u Bosanskom Šamcu, u konkurenciji od hiljadu literarnih, novinsko – historiografskih i likovnih radova iz naše republike, učenik VII2 razreda naše škole, osvojio je treće mjesto.

22.11.1985.

Uručeno priznanje direktoru škole, Sijerčić Mustafi.

15.2.1985.

Crveni krst BiH, Opštinska konferencija Stari Grad – Sarajevo, dodjeljuje „Srebrni znak“ – priznanje našoj školi za posebno zalaganje i postignute vidne rezultate u ostvarivanju ciljeva i zadataka.

22.4.1985.

Pedagoška akademija pri Univerzitetu u Sarajevu, povodom četrdeset godina svoga postojanja, dodjeljuje zahvalnicu našoj školi za doprinos u razvoju ove institucije.

14.5.1986.

Skupština opštine Stari Grad, Mjesna zajednica Sedrenik, dodjeljuje priznanje našoj školi za pokazanu aktivnost, doprinos i učešće u akcijama koje organizuje skupština.

20.11.1988.

Savez protiv alkoholizma i drugih toksikomanija u BiH, Republička konferencija, dodijelila je zahvalnicu našoj školi.

Ekskurzije, susreti, posjete

Ekskurzije:

 

4. – 6.6.1983.

Izvedena ekskurzija IV2 i 3, te članova pionirske organizacije do Plitvica, Kumrovca i Zagreba. Članovi novinarske sekcije i učenici IV1 išli su u Mostar i na Bunu.

18.6.1985.

Izvedena planirana ekskurzija osmih razreda. Mapa kretanja: Sarajevo, Jasenovac, Zagreb, Kumrovec, Ljubljana, Postojna, Plitvice, Bihać, Jajce.

10.10.1985.

Savez samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja SR BiH u Sarajevu, a u saradnji sa istom organizacijom iz Vojvodine, organizovao je ekskurziju najboljih učenika sedmih razreda pod nazivom „Putevi vojvođanskih brigada“. Kao predstavnik naše škole išla je jedna učenica iz VII1 razreda.

27.4.1986.

Trideset učenika je u pratnji nastavnika otišlo u francuski grad Lion.

25. – 28.10.1989.

Obavljena je ekskurzija za učenike osmih razreda. Posjetili su Plitvice, Postojnu i Brione.

Susreti i posjete:

 

23.9.1969.

Upriličen susret učenika osmih razreda i literarne sekcije naše škole sa književnikom Šukrijom Pandžom.

10.11.1969.

U školskoj zgradi u ulici Svetozara Markovića 45, (danas Ćemerlina), nastava nije održana. Zgrada je iseljena radi internatskog smještaja učenika OŠ “Kasim Hodžić” iz Banje Luke koji su u Sarajevo došli zbog razornog zemljotresa koji je zadesio njihov grad.

8.5.1971.

Naše učenice: Gutović Mira, Fejzić Emira, Šuman Danijela, Hajdarević Sakiba, Pasvandžić Saliha, kao predstavnice BiH otputovale su u Ljubljanu da bi učestvovale u manifestacionom pohodu “Putovima partizanske Ljubljane”.

12.10.1971.

U Društvenom domu “Logavina” priređen je susret učenika sa književnikom Dobricom Erićem.

24.12.1971.

U Društvenom domu “Logavina” upriličen je susret učenika prvih razreda sa književnikom Draganom Kulidžanom i slikarom Hamidom Lukavcem. Tema je bila stvaranje i ilustrovanje knjige.

22.9.1972.

Učenici i nastavnici prisustvovali dočeku kraljice Holandije i njenog supruga.

9.5.1973.

U školi gostovala književnica Nasiha Kapidžić – Hadžić.

12.5.1973.

U Društvenom domu “Logavina” održano je književno večer za učenike. Učenicima su svoje djelo predstavili: Anđelko Vuletić, Rajko Petrov Nogo, Mićo Cvijetić i nastavnica naše škole, Mubera Mujagić.

21.6.1975.

150 učenika naše škole kao statisti su učestvovali na snimanju filma “Sarajevski atentat”, režisera Veljka Bulajića.

6.8.1978.

Dvoje učenika naše škole, u ime pionira grada Sarajeva pozdravilo je predsjednika Tita i uručilo mu cvijeće .

15. – 17.10.1982.

Učenici naše škole bili su domaćini delegatima X kongresa omladine BiH.

17.11.1982.

Kompozitor Avdo Smajlović izvodio je svoju muziku i vodio razgovor s učenicima o revolucionarnoj muzici.

21.11.1984.

Održan je susret učenika naše škole sa narodnim herojem Nisimom Albaharijem u prostorijama Mjesne zajednice „Logavina“.

18.12.1984.

U okviru programskih sadržaja vaspitanja mladih, održan je sastanak učenika škole i omladine Mjesne zajednice Logavina 1 i 2 sa narodnim herojem Vladom Šegrtom.

26.12.84.

Učenici posjetili dom „Ljubica Ivezić“. (Ta posjeta se dešavala svake godine).

2. – 8.3.1985.

Članovi Omladinske organizacije posjetili su Centar za zaštitu starih lica.

3. – 9.2.1986.

Članovi našeg kolektiva su bili domaćini profesorima iz Poljske.

22.12.1987.

Školu je, povodom dana JNA, posjetio Ahmed Delić, borac VII krajiške brigade.

Osim navedenog, u ovom periodu održana su brojna logorovanja, zimovanja, izleti, škola u prirodi. Kao najčešće lokacije navode se: Zelenika u Crnoj Gori, Pale, Igman, Trebević i Vrelo Bosne.

Osnovna škola “Razija Omanović” u medijima

20.2.1961.

Izašao je prvi broj školskog časopisa „Naš rad“. Časopis će skoro do rata izlaziti svake godine, a ponekad i više puta u toku jedne školske godine.

28.12.1986.

35 učenika naše škole učestvovalo je u emisiji „Dokumentarna pozornica revolucije“ u prostorijama RTV Sarajevo.

23.12.1987.

Deset učenika naše škole učestvovalo je u javnom snimanju emisije „Hiljadu škola, hiljadu radosti“.

24.12.1989.

Na radiju 202 emitovana je emisija o našoj školi.

Učenici generacije

U ovom periodu dugo vremena nije postojala titula Učenik generacije. Ona počinje da se dodjeljuje tek od 1989. Od tada i pratimo podatke vezane za taj učenički uspjeh:

1988./’89. Radanović Dejan;
1989./’90. Đurđević Danijela;
1990./’91. Kreštalica Lejla i Nikšić Mustafa
Do ovog perioda najboljim

učenicima dodjeljivano je priznanje “Mitar Trifunović Učo”.

TREĆI PERIOD 1991. – 1995.

Ratni period izdvojili smo kao poseban dio u ovom prikazu jer dešavanja zabilježena u ljetopisu, a iz ratnog perioda, govore nam da je ovo bio najteži period tokom postojanja škole. Škola se iz dana u dan suočavala sa pitanjem svog opstanka. Ubistva i ranjavanja učenika, zaposlenika, prijatelja škole, bila su svakodnevnica. Devastiranje škole i nastavnih sredstava, također. Šta školu očekuje u ovom periodu dalo se naslutiti u oktobru 1991. kada je u školskom ljetopisu zabilježen podatak da su učenici učestvovali u akciji Crvenog krsta koja se sastojala od prikupljanja odjeće za djecu izbjeglice sa kriznih područja koja su bila smještena u BiH. U martu 1992., od strane paravojnih formacija koje je formirao SDS, učenicima i zaposlenicima bio je onemogućen dolazak u školu. Drugog aprila iste godine, preuranjeno, desio se zadnji dan nastave. Tih godina u ljetopis nisu bilježeni samo događaji vezani za školu, već svi značajniji događaji koji su za sve građane BiH mogli biti, ili su bili, presudni. Tako je zabilježen i prvi dan Bajrama, 4. 4. 1992. godine. Podatak u cjelosti prenosimo iz ljetopisa:

Prvi dan Bajrama. U večernjim satima izvršen opšti napad na Sarajevo u kojem su učestvovali pripadnici SDS-a i Jugoslovenska armija. Pogođena je naša škola, oštećeni su prozori, krov i fiskulturna sala. Građani koji stanuju u blizini škole potražili su sklonište u školskom podrumu. S njima su na istom mjestu bili i pripadnici rezervne milicije kao i krizni štabovi.

Iz navedenog citata očito je da škola počinje mijenjati namjenu. Osim obrazovno-odgojni, ona polako postaje sklonište, a kasnije i vojni objekat. Nastava se izvodila po punktovima koji su bili stacionirani u stambenim objektima, kao što su kuće porodice Pinjo, Hubanić, Halapa, Popara, zatim Dom gluhih, podrum zgrade u Karpuzovoj ulici i podrum zgrade u ulici Potoklinica. U maju 1992. u školi su bile smještene izbjeglice, hranu su pripremali u školskoj kuhinji, a spavali su u krevetima smještenim u podrumskim prostorijama škole. Uposlenici su u to vrijeme dolazili u školu s namjerom da pokušaju očuvati školski inventar koliko je to moguće.

Maj 1992. bio je mjesec nezapamćenog straha i krize, stoga se školski ljetopis iz tog perioda može posmatrati kao izvjestan reflektor tih osjećanja. U ljetopisu je zabilježen i jedan od najvećih događaja vezanih za destruiranje države Bosne i Hercegovine, a to je svakako hapšenje tadašnjeg predsjednika Alije Izetbegovića: „Napadnut grad tenkovima i topovima. Tenkovi su sa Vraca i Lukavice preko Grbavice ušli u grad i preko Skenderije uputili se prema zgradi predsjedništva. Uhapšen je predsjednik Izetbegović i ministar Zlatko Lagumdžija.“

27. maja, sve je već bilo jasno, a u ljetopisu je zabilježeno da je tog dana u ulici Vase Miskina poginulo dvadeset šestero ljudi čekajući u redu za hljeb. Prva pogibija vezana za školu desila se u junu 1992. kada je na svom radnom mjestu poginula Fatima Džemidžić, prosvjetni inspektor.

Školska godina 1992./1993.

 

Ova školska godina za školu predstavlja početak snalaženja u novonastalim okolnostima. Pokušava se normalizirati život koliko je to moguće. Tako je u novembru 1992. počela instruktivna nastava za učenike od drugog do osmog razreda. Ovaj vid nastave pohađalo je oko tri stotine učenika. Nastava se izvodila u nemogućim uslovima, u hladnim podrumskim prostorijama škole. Temperatura je iznosila i do minus 17 stepeni Celzijusa. U ovoj školskoj godini škola je preimenovana. Na prijedlog Predsjedništva Općine Stari Grad, Upravni odbor škole donio je odluku o promjeni naziva škole. Škola od te godine nosi naziv Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“. Škola nosi ime jednog od najpoznatijih ljetopisaca sa ovih

prostora za kojeg se pretpostavlja da je rođen 1731. ili 1732., a umro 1809. Osim što je njegov ljetopis značajan historijski izvor za period u kojem je živio, on se smatra i umjetničkim djelom neprocjenjive vrijednosti. Mula Mustafa Bašeskija bio je inspiracija i koristan izvor za značajna umjetnička djela sa prostora BiH, a i šire, tako da je škola ponosna što nosi ime jedne tako značajne ličnosti.

Školska godina 1993./1994.

 

Ova školska godina bila je skraćena na trideset radnih sedmica, a nastava se odvijala po punktovima. U toj školskoj godini organizovana je posebna nastava za djecu šehida u kojoj je učestvovalo 48 djece. 14.10.1993. U vrijeme trajanja nastave počelo je snažno granatiranje Starog Grada. Učenici su sklonjeni u podrum škole, a nastava je za taj dan prekinuta. U januaru 1994. nastupila je prava sarajevska zima. Nije bilo struje, vode, plina. Vrećica mokrih drva koštala je 35 DM. Stanovnici Sarajeva svakodnevno su išli u potragu za vodom. Najčešće se išlo na Pivaru. To je neprijatelj znao, pa su tu često padale granate. Konvoji sa hranom rijetko su stizali u grad. Aerodrom je često bio zatvoren. Ljudi su bili gladni. Cijena brašna je bila 10 DM za 1 KG, šećer je koštao 70 DM po kilogramu, ulje 40 DM, kafa 120 DM. Šverc i ratno profiterstvo su cvjetali. Zaposleni u školi primali su minimalnu naknadu u BH bonovima za čiji iznos su mogli da kupe mjesečno dvoje dnevne novine.

U aprilu 1994. su učenici sa Sedrenika počeli dolaziti u školsku zgradu. Nastava se izvodila u tri smjene. Uslovi za rad su bili loši. Krov je prokišnjavao, vodovodne i električne instalacije su bile u kvaru, grijanje nije funkcionisalo, nije bilo dovoljno školskog namještaja, a učila su bila uništena. U maju iste godine Crveni križ je organizovao užinu za sve učenike osnovnih škola koja se sastojala od zemičke sa namazom i čaše mlijeka. Dostojanstvo škole ni u tako teškim okolnostima nije poljuljano. Bez obzira na teške uslove i oskudicu 24.6.1994. organizovana je svečanost povodom uspješnog završetka školovanja učenika osmih razreda. Učenicom generacije proglašena je Delić Berina.

Međutim, nikakva svečanost nije mogla potisnuti tugu nastalu zbog, do tog perioda, poginulih učenika, a to su: Hadžić Adnan, VI razred – trinaest godina; Hadžimehić Ermin, III razred – devet godina; Kadrić Dijana, II razred – osam godina; Selimović Adis, II razred – devet godina.

Školska godina 1994./1995.

 

Od ove školske godine nastava se počela izvoditi u novom dijelu škole u jedanaest učionica. U starom dijelu škole su se i dalje nalazili pripadnici Armije BiH. U ovoj školskoj godini uvedena je vjeronauka kao fakultativni predmet. Počela su i školska takmičenja.

9.4.1995. Održano je prvo ratno takmičenje iz matematike. U konkurenciji petih razreda naša učenica Karić Aida osvojila je prvo mjesto. U konkurenciji šestih razreda naši učenici osvojili su prvo i drugo mjesto, Hujuć Mirza – prvo, a Kurtović Larisa – drugo. Iste godine, dva mjeseca prije, škola je bila predmetom jednog humanog gesta i na početku internacionalnih međuškolskih saradnji. Naime, uspostavljen je kontakt sa školom iz njemačkog grada Wolfartsweiera. Oni su našoj školi poslali 136 paketa hrane, odjeće i školskog pribora za sve učenike i zaposlene.

Međutim, i ovu ratnu školsku godinu nije zaobišlo zlo. Već osmog oktobra 1994., na početku školske godine, ranjena su tri učenika koja su se nalazila u tramvaju. Teško ranjen je Goro Amir, a povrede u nogu su dobili Ustamujić Mirza i Kazić Đana. U martu 1995., od snajpera sa Špicaste stijene, ranjen je učenik osmog razreda Vražalica Ismir. 28. augusta. 1995. desila se tragedija koju će upamtiti čitav svijet, masakr na Markalama. Poginulo je 38 ljudi, a preko 70 ranjeno. Tom prilikom stradali su i naši bivši učenici: Ibrahimagić Adnan i Dlouhi Dario.

Tom prilikom ranjen je i član kolektiva mualim Omer ef. Begić. Sa krajem ove školske godine polako se počelo ulaziti u mirnodopski period, tj. četvrti period postojanja naše škole.

Ratni period 90-tih godina u ljetopisu škole bilježi mnogo teških datuma i događaja. Stradanje, ali i borba, punktovi, izbjeglice, hladne podrumske prostorije, ali i uporni nastavnici i učenici obilježili su ovaj period.

 

Vedrija strana rata

 

11.12.1993. Učenici punkta Dom gluhih organizovali su svečanost za roditelje sa prigodnim programom i zakuskom. Ovu svečanost snimala je tv Hayat i prikazana je u njihovom novogodišnjem programu.

27.12.1993. Dogovoreno je sa Unproforom da se organizuje novogodišnja lutkarska predstava i dodijele pokloni za sve učenike nižih razreda.

14.3.1994. Izveden je program za posebne zvanice i građanstvo u prostorijama Mjesne zajednice Logavina II. Ovu bajramsku svečansot izveli su učenici škole, a pripremale su ih nastavnici/e i učiteljice naše škole: Kestendžić Jasna, Joveljić Munira, Berberović Ivana, Maslić Ferzaheta, Karas Sonja, Šarić Merjema i Bostandžić Zlatko.

10.6.1994. U školi je svečano obilježena Nova Hidžretska 1415. uz prigodan program.

24.6.1994. Završena redovna nastava za školsku 1993/1994. godinu. Istog dana organizovana je i završna svečanost za učenike osmih razreda.

29.6.1994. Organizovana prigodna svečanost u Sali SO Stari Grad, Nihad Imamović je uručio posebne nagrade učenicima generacije svih sedam osnovnih škola sa područja Općine Stari Grad.

Juli 1994. Članovi sekcija škole, pod rukovodstvom učiteljice Munire Joveljić, izveli su svoju stotu predstavu. Priredba je organizovana u kinu Tesla.

Novembar 1994. Folklorna grupa naše škola „Biseri“ izvela je jubilarni, petstoti nastup u Bosanskom kulturnom centru.

Decembar 1995. Dječiji list „Lastavica“ nagradio je najbolje saradnike, među njima i učenike naše škole: Hadžimuhamedagić Safeta, Čaušević Amara, Mirzu Ustamujića, Pihljak Armina, Larisu Kurtović i lamiju Zaćiragić. Istog mjeseca škola je dobila specijalnu nagradu Unicefa povodom obilježavanja 50 godina postojanja UN-a.

ČETVRTI PERIOD 1995. – DO DANAS

Uvod

 

Već u oktobru 1995. počelo je aktivno pripremanje škole za mirnodopske uslove rada. Počelo se sa opravkama na zgradi. U decembru je stari dio zgrade napustila Armija BiH, a u januaru 1996. se počelo i sa adaptacijom tog dijela zgrade. Adaptaciju je finansirala humanitarna organizacija “Norveška narodna pomoć”. Izvođač radova bilo je Građevinsko preduzeće “Vrelo Bosne”. Ovaj period ne predstavlja samo početak mira, već i jednog sasvim drugog načina života u odnosu na predratni. Četiri godine izolacije značile su veliki nedostatak za kompletnu državu i zaostajanje u praćenju svjetskih trendova na svim poljima života, pa tako i onih vezanih za obrazovanje. Tako je ovaj period, ustvari, period stalnih transformacija, pokušaja sustizanja evropskih standarda u svim sferama života. Jedan od tih pokušaja je svakako metoda učenja „Step by step“ koja je svoje mjesto u našoj školi našla u decembru 2000. godine. Provodila se među učenicima prvog, drugog i trećeg razreda. Značajna promjena u osnovnom školskom obrazovanju, svakako je i devetogodišnje obrazovanje s kojim se krenulo u školskoj godini 2004./2005.

Ogromne promjene vidljive su i na ideološkom planu. To se može vidjeti prije svega iz značajnih datuma kojima škola praznuje. Iz predratnog perioda ostali su datumi kao što je 25. novembar, Dan državnosti BiH, kao i neki univerzalni datumi kao što su Prvi maj i Nova godina. Njima su dodani vjerski praznici, kao i neki datumi vezani za bližu historiju Bosne i Hercegovine. U školi se uvijek na neki način obilježavani datumi kao što je Međunarodni dan učitelja, Međunarodni dan školskih biblioteka i sl. Kao dan škole obilježava se 22. maj, što je ujedno i datum prijema BiH u članstvo UN-a. Međutim, uprkos svim teškoćama koje su uslovljene novim, tranzicijskim vremenom, školi ne nedostaje onoga čime je obilovao drugi period njenog postojanja, a to su uspjesi, druženja i brojne druge stvari koje će ovu školu činiti svijetlom tačkom u životima brojnih generacija.

Uspjesi

 

Maj 1996.

Održano je Općinsko takmičenje iz matematike. Ekipa petog razreda osvojila je prvo mjesto, a šestog, sedmog i osmog razreda, drugo mjesto.

3.5.1997.

Na Republičko takmičenje iz matematike plasirali su se učenici: Badnjević Nadir, Dobrača Ena, Zildžo Semir i Karić Aida. Osvojili su četvrto mjesto.

12.6.1997.

Naša škola proglašena je za najuspješniju školu, a nastavnica naše škole, Merjema Šarić, proglašena je za najboljeg prosvjetnog radnika.

24.5.1997.

Na takmičenju iz naučno – tehničkog stvaralaštva, našu školu predstavljali su: Tunović Adi, Radeljaš Edin, Ćemerlić Alma, Kalender Sanel i Oraovčanin Belmir. Zauzeli su treće mjesto.

18.4.1998.

Održano je Općinsko takmičenje iz matematike. Osvojeno je drugo mjesto. Ekipu su sačinjavali: Kadrić Amina – II mjesto, Hadžić Mirza – I mjesto, Badnjević Nadir – III mjesto i Dobrača Ena – I mjesto. Na Državno takmičenje su se plasirali učenici Hadžić Mirza i Badnjević Nadir.Nastavnici koji su pripremali učenike bili su: Poračanin Galib i Dizdarević Tufik.

18.4.1998.

Na Federalnom takmičenju iz engleskog jezika naš učenik Zildžo Semir osvojio je četvrto mjesto.

18.4.1998.

Održano je Kantonalno takmičenje iz demokratije u organizaciji Civitasa. Ekipa naše škole osvojila je drugo mjesto, a sačinjavali su je: Karić Dženita, Ljuhar Kenan, Kulaglić Ajla i Durmišević Edin.

18.4.1998.

U Goraždu je održano Međukantonalno takmičenje iz aviomodelarstva. Učesnici su bili: Oraovčanin Belmir, Kalender Sanel, Andelić Alija. Osvojili su prvo mjesto. Obučavao ih je nastavnik Krivić Akif.

April 1999.

Košarkaška ekipa djevojčica iz naše škole osvojila je drugo mjesto na Kantonalnom takmičenju.

10.4.1999.

Mehić Amina osvojila je prvo mjesto na Federalnom takmičenju iz engleskog jezika.Učenicu je pripremala nastavnica Musakadić Sadžida.

22.4.1999.

Na Kantonalnom takmičenju iz informatike osvojeno je prvo mjesto, učenike je vodila nastavnica Numić Suada. Isti uspjeh postigli su i na Kantonalnom takmičenju horova. Hor je vodila nastavnica Popović Branka.

29.5.1999.

Održano je Federalno takmičenje iz fizike. Ekipu su činili: Badnjević Nadir – II mjesto, Osmanović Ademir – IV mjesto i Hadžić Mirza. Učenike je pripremala nastavnica Karabegović Halida. Istog dana organizovana je i Federalna smotra naučno-tehničkog stvaralaštva mladih. Ekipa naše škole osvojila je drugo mjesto.

22.5.2000.

Održana su Kantonalna takmičenja iz fizike i matematike. Iz matematike su se naši učenici Badnjević Amir i Kadrić Amina plasirali na Federalno takmičenje. Na Kantonalnom takmičenju iz Fizike Mioković Ida zauzela je treće mjesto, a Kulaglić Ajla četvrto mjesto.

Istog mjeseca direktorica škole, Lejla Džindo-Hadžiomerović, dobila je nagradu za natprosječne rezultate i naročite uspjehe u radu.

Sportistom godine u školskoj 2000/’01., proglašen je Imširević Amar.

23.3.2002.

Održano je Federalno takmičenje iz engleskog jezika. Muzur Azra osvojila je drugo mjesto.

April 2002.

Na Kantonalnom takmičenju iz matematike naša učenica Ibrahimpašić Maja, u konkurenciji petih razreda, osvojila je drugo mjesto.

April 2002.

Na Kantonalnom takmičenju horova i recitala naši učenici su osvojili treće mjesto. Pripremale su ih nastavnice: Popović Branka, Tunović Ismeta i Čampara Enisa.

2.5.2002.

Ženska odbojkaška ekipa naše škole osvojila je drugo mjesto na Kantonalnom takmičenju. Ekipu su sačinjavale: Kološ Ajla, Oruč Berina, Malagić Meliha, Smajović Dženita, Grabovica Minela,Vasić Ivana, Karović Leila, Topalović Jasna, Obarčanin Nerma, Karaman Selma. Pripremao ih je nastavnik Babić Dževad.

Sportistom generacije u školskoj 2002/’03 godini, proglašen je Dizdarević Armin.

Mart 2003.

Na Kantonalnom takmičenju iz engleskog jezika, naša učenica Lejla Popara osvojila je četvrto mjesto. Za taj uspjeh svakako je zaslužna i nastavnica Musakadić Sadžida

April 2003.

Na kantonalnom takmičenju iz geografije, Ena Mulavdić osvojila je prvo mjesto. Učenicu je pripremala nastavnica Senija Hadžić.

Maj 2003.

Na Kantonalnom takmičenju iz fizike, ekipa naše škole zauzela je drugo mjesto. Učesnici su bili: Šahović Benjamin, Grcić Erna, Smajović Dženita, Ćimić Ines, Dobrača Enita, Dobrača Sanita, Mioković Tea i Grabovica Minela. Grcić Erna se plasirala na Federalno takmičenje. Istog mjeseca održano je i Kantonalno takmičenje iz matematike. Šahović Benjamin osvojio je treće mjesto. Učenike su pripremali Poračanin Galib i Kadrić Rasim. Na Reviji kulturno – umjetničkog stvaralaštva, održanoj istog mjeseca, naša škola osvojila je treće mjesto u kantonu. Hor je osvojio drugo, a recital treće mjesto.

Maj 2003.

U Zenici je održano Federalno takmičenje iz matematike. Šahović Benjamin, u konkurenciji osmih razreda, osvojio je treće mjesto.

2.5.2003.

Škola je dobila srebrnu plaketu za postignute rezultate.

Februar 2004.

Održano je Državno prvenstvo u brzom klizanju. Učenik naše škole, Dino Sofić, osvojio je Zlatnu medalju.

9. i 10.4.2004.

Održano je Kantonalno takmičenje iz tehničkog stvaralaštva. Učestvovali smo sa 10 disciplina. Iz tri discipline ostvarili smo plasman na Federalno takmičenje Aviomodelarstvo – I mjesto, Drinjak Zemir; Baloni – IV mjesto, Škamo Mirsad; Brodomodeli – makete – IV mjesto, Bulgurdžić Emir. Za ovaj učenički uspjeh zaslužna je svakako i nastavnica Begić Nihada.

Maj 2004.

Održano je Kantonalno takmičenje iz geografije. Džan Ahmed Jesenković osvojio je drugo mjesto, a Okan Bermin osmo mjesto.

Maj 2004.

Održano je Kantonalno takmičenje iz fizike. Naša škola ekipno je osvojila treće mjesto.

9.4.2005.

Održano je Kantonalno takmičenje iz tehničkog stvaralaštva. Ekipno, naša škola osvojila je treće mjesto. Učestvovali su: Cocalić Berina, Jesenković Džan Ahmed, Arnautović Amina, Šećerkadić Selver, Bevrnja Faruk, Škamo Mirsada.

23.4.2005.

Održano je Kantonalno takmičenje iz fizike. Alija Bevrnja osvojio je prvo mjesto, a Maja Ibrahimpašić peto. Ukupan plasman bio je drugo mjesto.

Maj 2005.

Održano je Državno prvenstvo u šahu na kojem je učenica trećeg razreda naše škole, Kamerić Arnela, osvojila prvo mjesto.

7.5.2005.

Održano je Federalno takmičenje iz fizike. Alija Bevrnja osvojio je drugo mjesto, a Ibrahimpašić Maja, peto mjesto.

10. 5. 2005.

Održano je Kantonalno takmičenje iz matematike. Spahović Edin osvojio je peto mjesto, Ljaljević Emir četvrto, Jažić Nadir četvrto, a Alija Bevrnja osvojio je prvo mjesto.

14. 5. 2005.

Održano je Federalno takmičenje iz matematike. Alija Bevrnja osvojio je prvo mjesto.

20. 5. 2005.

Na Kantonalnom takmičenju iz geografije, Hadžić Benjamin osvojio je prvo mjesto, a Ljaljević Emir drugo.

20. – 22.5.2005.

Na Federalnom takmičenju iz tehničkog stvaralaštva osvojili smo treće mjesto.

21.5.2005.

Učenik naše škole, Alija Bevrnja, osvojio je prvo mjesto na matematičkoj olimpijadi u Doboju, u kategoriji sedmih razreda. Za njegov uspjeh zaslužan je i nastavnik Poračanin Galib.

14.4.2006.

Održano je Kantonalno takmičenje iz geografije. Tom prilikom naša učenica Selma Bukva osvojila je prvo mjesto, a učenik Nadir Jažić osvojio je sedmo mjesto. Učenike je pripremala nastavnica Hadžić Senija.

22.4.2006.

Održano je Kantonalno takmičenje iz fizike na kojem je Alija Bevrnja osvojio drugo mjesto, a Bukva Selma četvrto.

6.5.2006.

Održano je Federalno takmičenje iz fizike. Naš učenik, Alija Bevrnja, osvojio je drugo mjesto, a učenica Bukva Selma osmo mjesto. Istog datuma, na Kantonalnom takmičenju horova, naš hor osvojio je treće mjesto.

10. 5. 2006.

Na Kantonalnom takmičenju iz matematike za pete i sedme razrede, naš učenik Kruščica Amar osvojio je drugo mjesto, a učenica Oćuz Merima sedmo mjesto.

11. 5. 2006.

Na Kantonalnom takmičenju iz matematike za VI i VIII razred, učenik naše škole, Bevrnja Alija, osvojio je drugo mjesto.

Juni 2006.

Na Festivalu znanja u Neumu, naši učenici su, u ukupnom plasmanu, osvojili prvo mjesto.

Novembar 2006.

Pod pokroviteljstvom BH Telekoma održan je projekat “Reci drogi ne”. Naša škola je tom prilikom osvojila nagradu, pet računara. Nastavnici zaslužni za ovaj uspjeh su Kopčić Hiba i Begić Senad.

17.4.2007.

Održano je Kantonalno takmičenje iz geografije. S tog takmičenja vratili smo se s prvim mjestom koje je osvojila Džana Drino.

11.4.2007.

Na Kantonalnom takmičenju iz matematike, Kujan Lamija osvojila je drugo mjesto, a Ljaljević Emir osvojio je treće mjesto.

21.4.2007.

Na Kantonalnom takmičenju iz fizike, naši učenici su ekipno osvojili drugo mjesto, a pojedinačno, za sedme razrede, Ljaljević Emir je osvojio treće mjesto, dok je Džan Ahmed Jesenković, u konkurenciji osmih razreda, osvojio drugo mjesto.

25.4.2007.

Na Kantonalnom takmičenju u sportovima odbojka i košarka, naši odbojkaši su osvojili prvo, a košarkaši drugo mjesto.

5 5.2007.

Na Federalnom takmičenju iz fizike, Džan Ahmed Jesenković, u konkurenciji osmih razreda, osvojio je prvo mjesto. Isto mjesto, u konkurenciji sedmih razreda, osvojio je Benjamin Hadžić.

10.5.2007.

Na Federalnom takmičenju iz matematike, naš učenik Ljaljević Emir osvojio je deseto mjesto.

16.2.2008.

Održano je Općinsko prvenstvo u košarci. Ekipa djevojčica iz naše škole osvojila je prvo mjesto. Najboljom igračicom turnira proglašena je Smajlović Irma, a najboljim strijelcem, Nina Sokolović.

9. i 10.4.2008.

Održano je Kantonalno takmičenje iz matematike. Ekipa petog razreda naše škole osvojila je prvo mjesto. Ekipu su sačinjavali: Oruč Ahmed i Škamo Aida. U konkurenciji šestih razreda prvo mjesto osvojila je naša učenica Kujan Lamija, treće mjesto za sedme razrede pripalo je, također, našoj školi, a osvojila ga je Drino Džana.

16.4.2008.

U Bošnjačkom institutu je održan projekat „Mostovi“ u kojem su učestvovale slijedeće sekcije: Likovna – voditelj: Senad Begić; Tehnička – voditelj: Nihada Begić; Informatička – voditelj: Nedina Bećirović; Historijska – voditelj: Bahrija Čehajić; Recitatorska – voditelj: Amra Merdžanović; Novinarsko – literarna – voditelj: Amer Tikveša; Dramska – voditelj: Enisa Balićevac; Hor – voditelj: Branka Popović.

19.4.2008.

Održano je Kantonalno takmičenje iz fizike. Ekipa naše škole osvojila je četvrto mjesto.

5.5.2008.

Direktorica Lejla Džindo – Hadžiomerović je dobila priznanje Općine Stari Grad.

30.10.2008.

Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke je nastavnici Halidi Karabegović dodijelilo diplomu za izuzetan doprinos razvoju nauke u BiH, nastavak misije pronositelja znanja i dosezanja novih, blistavih uspjeha.

Također je, kao riznici talenata koji postižu izvanredne uspjehe u oblasti obrazovanja i nauke, dodijelilo i našoj školi plaketu.

13.11.2008.

U našoj školi je održano takmičenje „Upozoravanje na mine“. Osvojili smo treće mjesto. Učenici takmičari su: Sena Srna, Adna Kahrović i Merisa Kapur.

Novembar 2008.

Urađen je projekat, a na konkurs „BH Telekoma“, na temu „Šadrvani“. Učestvovali su učenici sekcija sa rukovodiocima istih. Sekcije : Historijska – Bahrija Čehajić, Recitatorska – Amra Merdžanović, Novinarska – Enisa Balićevac, Likovna – Senad Begić.

Ekskurzije, susreti, posjete

 

Decembar 1996.

U organizaciji fonda „Ikre“, 47 učenika naše škole (djeca šehida, palih boraca i civilnih žrtava rata) boravit će u Rimu 21 dan. U pratnji učenika išli su i nastavnici.

Januar 1997.

Uspostavljeno je prijateljstvo između naše škole i škole u Pistoi. Planirano je da se održava svake godine kroz druženje nastavnika, jedne godine u Bosni i Hercegovini, a druge u Italiji.

Maj 1997.

U trodnevnoj posjeti našoj školi boravila je grupa učenika i nastavnika iz OŠ „25 novembar“ iz Velike Kladuše.

17.6.1997.

Organizovan je izlet u Blagaj za sve uposlenike naše škole.

24-29.5.1998.

Organizovana je ekskurzija u Rimini, u Italiji.

1-5.6.1999.

Organizovana je ekskurzija u Istru i Sloveniju.

12. i 13.5.2000.

Naša škola je bila domaćin Kantonalnog takmičenja iz tehničkog stvaralaštva.

29.5 – 2.6.2000.

Ekskurzija je izvedena u Hrvatsku, tom prilikom boravili smo na Plitvičkim jezerima, u Splitu, Trogiru i na Braču

29.5 – 2.6.2002.

Škola je organizovala ekskurziju u Mađarsku.

August 2002.

Na poziv egipatskog ambasadora u Kairu i Aleksandriji je boravilo devet učenika i direktorica.

21.5.2004.

Organizovan je izlet zaposlenih na Bunu i u Mostar.

13-17.9.2004.

Izvedena je ekskurzija u Mađarsku. Destinacije su bile Budimpešta i Šiofok.

7-11.10.2004.

Realizovana je naučno-nastavna ekskurzija u Istanbul.

22–29.4.2006.

Folklorna sekcija naše škole učestvovala je na smotri folklora u Pistoi.

25-29.5.2006.

Na ekskurziji smo bili u Istri, sa posjetom Plitvicama, Brionima, Rovinju i Umagu.

Septembar 2006.

Posjećeno je izletište Bijambare, a prije početka nastave organizovana je posjeta nastavnika Memorijalnom centru “Potočari”.

27.10.2006.

Organizovana je naučno-nastavna ekskurzija u Budimpeštu i Prag.

24.11.2006.

U školi je održana priredba povodom 25. 11., Dana državnosti. Ispred Udruženja boraca svečanosti je prisustvovala Nađa Taso.

29.11.2006.

U školi je organizovan susret učenika petih razreda sa pjesnikom Džemaludinom Latićem.

22.11.2006.

U zgradi Općine Stari Grad organizovano je druženje dječijih pisaca sa djecom među kojom je bilo i naših učenika.

9.12.2006.

Organizovan je izlet nastavnika na planinu Vlašić.

23.12.2006.

Organizovan je obilazak Bošnjačkog instituta i Zimskog salona knjige.

Februar 2007.

Organizovana je posjeta Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti.

16.3.2007.

Organizovana je posjeta Fakultetu islamskih nauka.

18.4.2007.

Organizovana je posjeta Sajmu knjiga i učila u Sarajevu.

20.4.2007.

Učenici osmih razreda posjetili su sinagogu, Carevu džamiju i pravoslavnu crkvu.

28.8.2007.

Organizovano je splavarenje Drinom za uposlenike.

27.10.2007.

Organizovana je naučno-nastavna ekskurzija u Pariz.

Novembar 2007.

Upriličena je posjeta Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

23.11.2007.

Organizovana je priredba povodom Dana državnosti BiH. Gosti su bili: Bahra Durić – profesorica historije; Asim Vranić i Mirsad Hajdar – učesnici NOR-a 1941. – 1945.

5. i 6.12.2007.

Članovi Bibliotekarske sekcije posjetili su Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti gdje je održana izložba posvećena književniku Petru Kočiću.

14, 17, i 18.12.2007.

Učenici VI, VII i VIII razreda su posjetili Zimski salon knjige.

14.2.2008.

U našoj školi je održan koncert pod nazivom „Mladi za mlade“. Koncert su izvodili učenici Srednje muzičke škole.

April 2008.

Direktorica Lejla Džindo – Hadžiomerović i profesorica Adisa Pušina Ališah su učestvovale u projektu „Interreligioznost i interkulturalnost“, koji se održavao u Pistoi. Realizator programa bila je Adisa Pušina Ališah.

24.6.2008.

Nastavnici su otišli na izlet u Tešanj.

26.8.2008.

Organizovan je nastavnički izlet na deltu Neretve.

7.10.2008.

Razredne starješine osmih razreda sa svojim učenicima su posjetili Memorijalni centar “Potočari”.

31.10. – 6.11.2008.

Obavljena je naučno – nastavna ekskurzija u Rim.

24.9.2008.

Učenici od drugog do četvrtog razreda su gledali lutkarsku predstavu.

13.11.2008.

Organizovana je posjeta Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti, gdje je održana izložba posvećena književniku Silviju Strahimiru Kranjčeviću.

20.11.2008.

Učenici trećeg razreda sa svojim učiteljicama su turističkim autobusom obilazili Sarajevo.

 

Osnovna škola “Mula Mustafa Bašeskija” u medijima

 

Što se tiče prisustva naše škole u medijima važno je napomenuti da se ovdje ne spominju brojna evidentiranja naše škole u sredstvima informisanja. Glavni razlog je što sva ta spominjanja nisu bilježena, a i ako ima sačuvan poneki isječak iz novina vezan za našu školu, onda ili nema podatka o kojoj je novini riječ, o kojem izdanju, ili pak o datumu. Stoga, od našeg prisustva u medijima izdvojili smo sljedeće:

8.12.1996.

Učenici naše škole su bili gosti Radija BiH;

13.12.1996.

Učenici naše škole bili su gosti u programu NTV Hayat;

Decembar 1997.

Izašao je školski list na njemačkom jeziku kojeg su uredili učenici koji uče taj jezik;

Februar 1998.

Izašao je prvi broj školskog lista pod nazivom „Čarobne riječi“;

Mart 1999.

Za TV BiH, u emisiji „Idemo dalje“, predstavile su se sekcije naše škole;

Decembar 2003.

Na FTV-u, u emisiji „Idemo dalje“, predstavile su se sekcije naše škole;

23.10.2004.

Ekipa učenika naše škole gostovala je u takmičarskom dijelu emisije „Hajatovci“, na NTV Hayat;

Maj 2008.

Pokrenuta internet stranica škole.

 

Učenici generacije

 

1995/96 Ustamujić, Mirza;

1996/97. Handžić, Adnan;

1997/98. Dobrača, Ena;

1998/99. Badnjević, Nadir;

1999/2000. Kadrić, Amina;

2000/01. Mioković, Ida;

2001/02. Muzur, Azra;

2002/03. Grabovica, Minela;

2003/04. Smajović, Dženita;

2004/05. Ibrahimpašić, Maja;

2005/06. Bevrnja, Alija;

2006/07. Jesenković, Džan Ahmed;

2007/08. Emir, Ljaljević;

2008/09. Mustafa Bevrnja;

2009/10. Lamija Kujan;

2010/11. Ahmed Oruč

2011/12. Selma Jažić i Timur Vilić

Uz podršku Općine Stari Grad, 26.8.2011. godine svečano je otvorena područna škola „Sedrenik.“2011/2012. školske godine počela su sa radom tri odjeljenja nižih razreda i već se može reći da je ostvaren cilj-zadovoljstvo učenika i roditelja. Učenici obje škole ostvaruju redovna druženja, posjete, saradnju i prijateljske veze. U školskoj 2012/13. godini, u školi na Sedreniku obrazuje se 119 učenika, raspoređenih u 5 odjeljenja, a nadamo se da će se taj broj još povećati u narednom periodu.

 

Danas se škola ponosi svima onima koji osvajaju mnogobrojne nagrade i priznanja, ali i onim uspješnim i plemenitim ljudima koje životni putevi opet jednom dovedu u Logavinu 52.