Termini konsultacija

TERMINI DNEVNIH KONSULTACIJA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Rezervišite termin

Ukoliko želite zakazati termin kod razrednice/ka, nastavnika/ce, pedagoga ili direktora u nekom drugom terminu isti morate najaviti putem telefona ili e-maila.

PREDMETNI NASTAVNICI KOJI NISU RAZREDNICI SVAKE DVIJE SEDMICE/DNEVNI TERMINI:

IME I PREZIME RADNIKA DAN U SEDMICI I VRIJEME e-mail
Jasmina Karasalihović Srijeda 11:00-12:00 [email protected]
Samra Makić Utorak 10:45- 11:45 [email protected]
Amra Lukačević Ponedjeljak 9:45- 10:30 [email protected]
Amra Hadžanović Ponedjeljak 8:50- 9:35 [email protected]
Ismeta Isenaj Porča Utorak 10:45- 11:30 [email protected]
Aldijana Nuhanović Utorak 10:45- 11:30 [email protected]
Dalila Trgo Četvrtak 10:45- 11:30 [email protected]
Emina Novalić Četvrtak 10:45- 11:30 [email protected]
Samra Biščević Ponedjeljak 8:45- 9:35 [email protected]
Dženeta Brajanac Ponedjeljak 9:55- 10:40 [email protected]
Suada Smajić Srijeda 10: 45- 11:30 [email protected]
Elvira Borić Srijeda 11:35- 12:20 [email protected]
Aida Dajanović Srijeda 11:35- 12:20 [email protected]
Aida Iković Utorak 10: 45- 11:30 [email protected]
Edina Lepenica Četvrtak 17:00-17:45 [email protected]
Rasiha Bučo Petak 14:00- 14:30 [email protected]
Nejra Popara Vragović Utorak 13:15- 14:00 [email protected]
Đenana Hamzić Ponedjeljak 12:30- 13:15 [email protected]
Enisa Balićevac Utorak 10:45- 11:30 [email protected]
Sabina Beširević Srijeda 12:25- 13:10 [email protected]
Aida Hasović Četvrtak 10:45-11:30 [email protected]
Lamija Borovina Utorak 12:25- 13:10 [email protected]
Tamara Hrnjaković Srijeda 12:25-13:10 [email protected]
Nedžma A. Beganović Ponedjeljak 12:25- 13:10 [email protected]
Amra Karić Četvrtak 12:25-13:10 [email protected]
Suada Zahirović Sed. ponedjeljak 12:25-13:10 [email protected]
Log. četvrtak 10:45- 11:30
Nedina Bećirović Četvrtak 8:45 – 9:30 [email protected]
Taib Hadžić Petak 11:35- 12:20 [email protected]
Jasmina Smajlović Srijeda 11:35- 12:20 [email protected]
Vedrana Džindo Četvrtak 12:25- 13:10 [email protected]
Sabina Alispahić Ponedjeljak 14:00-14:45 [email protected]
Emina Smailbegović Srijeda 8:50- 9:35 [email protected]
Azra Bogunić Petak 13:15- 13:45 [email protected]
Edina Čomor Ponedjeljak 8:00- 8:45 [email protected]
Narcis Hadžiabdić Ponedjeljak 13:15- 14:00 [email protected]
Anita Suša Petak 12:25- 13:10 [email protected]
Dalila Kaljanac Četvrtak 13:15-13:45 [email protected]
Elvedina Ličanik Četvrtak 12:25-13:10 [email protected]
Nihada Begić Srijeda 10:45-11:30 [email protected]
Edisa Bajramović Četvrtak 12:20- 13:10 [email protected]
Zerina Paljanin Utorak 12:30-13:15 [email protected]
Senad Begić Srijeda 12.25-13.10 [email protected]
Branka Popović Ponedjeljak 14:00- 14:45 [email protected]
Dževad Babić Srijeda 14:00- 14:45 [email protected]
Ešrefa Fakić Srijeda 8:50-9:35 [email protected]
Sanin Škamo Petak 14:00-14:45 [email protected]
Amina Musić Srijeda 12:30- 13:15 [email protected]