Termini konsultacija

TERMINI DNEVNIH KONSULTACIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

 

Rezervišite termin

Ukoliko želite zakazati termin kod razrednice/ka, nastavnika/ce, pedagoga ili direktora u nekom drugom terminu isti morate najaviti putem telefona ili e-maila.

PREDMETNI NASTAVNICI KOJI NISU RAZREDNICI SVAKE DVIJE SEDMICE/DNEVNI TERMINI:

IME I PREZIME RADNIKA DAN U SEDMICI I VRIJEME e-mail
Ismeta Isenaj Porča Srijeda 11:00 – 12:05 ismeta.porca@osmmbsa.edu.ba
Esma Matić Sejdić Ponedjeljak 10:45 – 11:30 esma.sejdic@osmmbsa.edu.ba
Dalila Trgo Utorak 11:00 – 12:00 dalila.trgo@osmmbsa.edu.ba
Samra Biščević Srijeda 10:45 – 11:30 samra.biscevic@osmmbsa.edu.ba
Dženeta Brajanac Četvrtak 11:30 – 12:30 dzeneta.brajanac@osmmbsa.edu.ba
Suada Điver Četvrtak 11:35 – 12:20 suada.djiver@osmmbsa.edu.ba
Elvira Borić Srijeda 11:30 – 12:30 elvira.boric@osmmbsa.edu.ba
Aida Dajanović Srijeda 11:30 – 12:30 aida.dajanovic@osmmbsa.edu.ba
Amina Misira Četvrtak 8:50 – 9:30 amina.misira@osmmbsa.edu.ba
Edina Lepenica Četvrtak 10:45 – 11:30 edina.lepenica@osmmbsa.edu.ba
Rasiha Bučo Srijeda 10:45 – 11:15 rasiha.buco@osmmbsa.edu.ba
Nejra Popara Vragović Utorak 11:30 – 12:30 nejra.popara.vragovic@osmmbsa.edu.ba
Đenana Hamzić Ponedjeljak 12:25 – 13:10 djenana.hamzic@osmmbsa.edu.ba
Amra Lukačević Srijeda 13:30 – 14:15 amra.lukacevic@osmmbsa.edu.ba
Jasmina Karasalihović Četvrtak 13:30 – 14:15 jasmina.karasalihovic@osmmbsa.edu.ba
Lejla Mušanović Četvrtak 11:30 – 12:15 lejla.musanovic@osmmbsa.edu.ba
Enisa Balićevac Utorak 9:40 – 10:25 enisa.balicevac@osmmbsa.edu.ba
Sabina Beširević Srijeda 10:45 – 11:30 sabina.besirevic@osmmbsa.edu.ba
Amra Karić Četvrtak 9:35 – 10:25 amra.karic@osmmbsa.edu.ba
Emira Alikadić Utorak 12:25 – 13:10 emira.alikadic@osmmbsa.edu.ba
Irfan Dupovac Ponedjeljak 10:45 – 11:30 irfan.dupovac@osmmbsa.edu.ba
Lamija Borovina Četvrtak 8:15 – 8:45 lamija.borovina@osmmbsa.edu.ba
Nedina Bećirović Srijeda 11:00 – 11:30 nedina.becirovic@osmmbsa.edu.ba
Taib Hadžić Četvrtak 9:40 – 10:25 taib.hadzic@osmmbsa.edu.ba
Sabina Kavazović Ponedjeljak 10:00 – 10:45 sabina.kavazovic@osmmbsa.edu.ba
Vedrana Džindo Četvrtak 13:15 – 14:00 vedrana.dzindo@osmmbsa.edu.ba
Emina Smailbegović Ponedjeljak 10:45 – 11:30 emina.smailbegovic@osmmbsa.edu.ba
Azra Bogunić Utorak 11:00 – 11:30 azra.bogunic@osmmbsa.edu.ba
Edina Čomor Četvrtak 12:25 – 13:10 edina.comor@osmmbsa.edu.ba
Edisa Bajramović Utorak 12:25 edisa.bajramovic@osmmbsa.edu.ba
Nihada Begić Ponedjeljak 9:00 – 9:30 nihada.begic@osmmbsa.edu.ba
Amela Kukolj Utorak 12:25 – 13:10 amela.kukolj@osmmbsa.edu.ba
Narcis Hadžiabdić Ponedjeljak 13:15 – 14:00 narcis.hadziabdic@osmmbsa.edu.ba
Anita Suša Utorak 10:45 – 11:30 anita.susa@osmmbsa.edu.ba
Elvedina Ličanik Četvrtak 11,30-12,00 elvedina.licanik@osmmbsa.edu.ba
Senad Begić Petak 14:10 senad.begic@osmmbsa.edu.ba
Branka Popvić Četvrtak 11:45 – 12:15 branka.popovic@osmmbsa.edu.ba
Dževad Babić Srijeda 14:00 – 15:00 dzevad.babic@osmmbsa.edu.ba
Ešrefa Fakić Četvrtak 9:40 – 10:25 esrefa.fakic@osmmbsa.edu.ba
Fatima Čiča Četvrtak 11:30 – 12:15 fatima.cica@osmmbsa.edu.ba