Uposlenici

Uprava i uposlenici škole - školska 2022/2023. godina

  • Direktor: Emina Mujan | emina.mujan@osmmbsa.edu.ba
  • Pedagogica: Ajla Muharemović | pedagog@osmmbsa.edu.ba
  • Bibliotekarka: Enida Krehić | biblioteka@osmmbsa.edu.ba
  • Sekretar: Sanela Jazvin | sekretar@osmmbsa.edu.ba
  • Samostalni referent za plan i analizu: Kenan Hadžić | racunovodstvo@osmmbsa.edu.ba
  • Psiholog: Dženana Hrlović | psiholog@osmmbsa.edu.ba

Razredna nastava

R.br. ODJEL PREZIME IME RAZRED POZICIJA
1. Razredna nastava Isenaj Porča Ismeta I-1 Nastavnica razredne nastave
2. Razredna nastava Matić Sejdić Esma I-2 Nastavnica razredne nastave
3. Razredna nastava Trgo Dalila I-3 Nastavnica razredne nastave
4. Razredna nastava Biščević Samra II-1 Nastavnica razredne nastave
5. Razredna nastava Brajanac Dženeta II-2 Nastavnica razredne nastave
6. Razredna nastava Điver Suada II-3 Nastavnica razredne nastave
7. Razredna nastava Borić Elvira III-1 Nastavnica razredne nastave
8. Razredna nastava Dajanović Aida III-2 Nastavnica razredne nastave
9. Razredna nastava Misira Amina III-3 Nastavnica razredne nastave
10. Razredna nastava Lepenica Edina III-4 Nastavnica razredne nastave
11. Razredna nastava Bučo Rasiha IV-1 Nastavnica razredne nastave
12. Razredna nastava Popara Vragović Nejra IV-2 Nastavnica razredne nastave
13. Razredna nastava Hamzić Đenana IV-3 Nastavnica razredne nastave
14. Razredna nastava Lukačević Amra V-1 Nastavnica razredne nastave
15. Razredna nastava Karasalihović Jasmina V-2 Nastavnica razredne nastave
16. Razredna nastava Mušanović Lejla V-3 Nastavnica razredne nastave

Predmetna nastava

R.br. ODJEL PREDMET PREZIME IME RAZREDNIŠTVO POZICIJA
1. Predmetna nastava Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost Balićevac Enisa VIII-1 Nastavnica bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost
2. Predmetna nastava Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost Beširević Sabina / Nastavnica bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost
3. Predmetna nastava Engleski jezik Karić Amra VI-1 Nastavnica engleskog jezika
4. Predmetna nastava Engleski jezik Alikadić Emira / Nastavnica engleskog jezika
5. Predmetna nastava Engleski jezik Dupovac Irfan / Nastavnik engleskog jezika
6. Predmetna nastava Njemački jezik Borovina Lamija VIII-2 Nastavnica njemačkog jezika
7. Predmetna nastava Njemački jezik Resić Đenita / Nastavnica njemačkog jezika
8. Predmetna nastava Matematika i informatika Hadžić Taib / Nastavnik matematike i informatike
9. Predmetna nastava Matematika Bećirović Nedina VI-2 Nastavnica matematike
10. Predmetna nastava Fizika Kavazović Sabina / Nastavnica fizike
11. Predmetna nastava Hemija i Kultura življenja Džindo Vedrana / Nastavnica hemije i kulture življenja
12. Predmetna nastava Biologija Smailbegović Emina / Nastavnica biologije
13. Predmetna nastava Biologija Bogunić Azra / Nastavnica biologije
14. Predmetna nastava Biologija Čomor Edina / Nastavnica biologije
15. Predmetna nastava Geografija i historija Hadžiabdić Narcis VII-1 Nastavnik geografije i historije
16. Predmetna nastava Historija Suša Anita / Nastavnica historije
17. Predmetna nastava Građansko obrazovanje Ličanik Elvedina / Nastavnica građanskog obrazovanja
18. Predmetna nastava Tehnička kultura Begić Nihada IX-1 Nastavnica tehničke kulture i informatike
19. Predmetna nastava Informatika Bajramović Edisa VI-3 Nastavnica informatike i tehničke kulture
20. Predmetna nastava Osnove tehnike Kukolj Amela / Nastavnica osnova tehnike
21. Predmetna nastava Likovna kultura Begić Senad / Nastavnik likovne kulture
22. Predmetna nastava Muzička kultura i DKR Popović Branka IX-2 Nastavnica muzičke kulture i DKR
23. Predmetna nastava Tjelesni i zdravstveni odgoj Babić Dževad / Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
24. Predmetna nastava Islamska vjeronauka Fakić Ešrefa VII-2 Nastavnica islamske vjeronauke
25. Predmetna nastava Islamska vjeronauka Čiča Fatima / Nastavnica islamske vjeronauke

Asistent u odjeljenu/grupi

  • Šaban Klempić (asistent u odjeljenju)
  • Dunja Gračanin (asistent u odjeljenju)
  • Selma Kovačević (asistent u odjeljenju)

Tehničko osoblje

Ime i prezime Pozicija
Alem Bešlija domar
Denis Buturović ložač
Ćamil Porča dnevni čuvar
Sanda Bećirspahić servirka
Nafa Pajević spremačica
Sabaheta Hamzić spremačica
Ahmedina Halilović spremačica
Izeta Komarica spremačica
Zahid Selimbegović domar/ložač/čuvar
Diša Bahtanović spremačica
Zehra Džinović spremačica