Uposlenici

Uprava i uposlenici škole - školska 2023/2024. godina

Razredna nastava

R.br. ODJEL PREZIME IME RAZRED POZICIJA
1. Razredna nastava Karasalihović Jasmina I-1 Nastavnica razredne nastave
2. Razredna nastava Makić Samra I-2 Nastavnica razredne nastave
3. Razredna nastava Lukačević Amra I-3 Nastavnica razredne nastave
4. Razredna nastava Salihović Azra I-4 Nastavnica razredne nastave
5. Razredna nastava Isenaj-Porča Ismeta II-1 Nastavnica razredne nastave
6. Razredna nastava Nuhanović Aldijana II-2 Nastavnica razredne nastave
7. Razredna nastava Trgo Dalila II-3 Nastavnica razredne nastave
8. Razredna nastava Novalić Emina II-4 Nastavnica razredne nastave
9. Razredna nastava Biščević Samra III-1 Nastavnica razredne nastave
10. Razredna nastava Brajanac Dženeta III-2 Nastavnica razredne nastave
11. Razredna nastava Smajić Suada III-3 Nastavnica razredne nastave
12. Razredna nastava Borić Elvira IV-1 Nastavnica razredne nastave
13. Razredna nastava Dajanović Aida IV-2 Nastavnica razredne nastave
14. Razredna nastava Iković Aida IV-3 Nastavnica razredne nastave
15. Razredna nastava Lepenica Edina IV-4 Nastavnica razredne nastave
16. Razredna nastava Bučo Rasiha V-1 Nastavnica razredne nastave
17. Razredna nastava Popara Vragović Nejra V-2 Nastavnica razredne nastave
18. Razredna nastava Hamzić Đenana V-3 Nastavnica razredne nastave

Predmetna nastava

R.br. ODJEL PREDMET PREZIME IME RAZREDNIŠTVO POZICIJA
1. Predmetna nastava Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost Balićevac Enisa IX-1 Nastavnica bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost
2. Predmetna nastava Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost Beširević Sabina VI-2 Nastavnica bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost
3. Predmetna nastava Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost Hasović Aida / Nastavnica bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost
4. Predmetna nastava Engleski jezik Karić Amra VII-1 Nastavnica engleskog jezika
5. Predmetna nastava Engleski jezik Ahmetspahić-Beganović Nedžma VI-1 Nastavnica engleskog jezika
6. Predmetna nastava Engleski jezik Zahirović Suada / Nastavnica engleskog jezika
7. Predmetna nastava Njemački jezik Borovina Lamija VI-3 Nastavnica njemačkog jezika
8. Predmetna nastava Njemački jezik Hrnjaković Tamara / Nastavnica njemačkog jezika
9. Predmetna nastava Matematika Hadžić Taib IX-2 Nastavnik matematike
10. Predmetna nastava Matematika Bećirović Nedina VII-2 Nastavnica matematike
11. Predmetna nastava Fizika Šarić Đenita / Nastavnica fizike
12. Predmetna nastava Hemija i Kultura življenja Džindo Vedrana / Nastavnica hemije i kulture življenja
13. Predmetna nastava Hemija Alispahić Sabina / Nastavnica hemije
14. Predmetna nastava Biologija Smailbegović Emina / Nastavnica biologije
15. Predmetna nastava Biologija Bogunić Azra / Nastavnica biologije
16. Predmetna nastava Biologija Čomor Edina / Nastavnica biologije
17. Predmetna nastava Geografija i historija Hadžiabdić Narcis VIII-1 Nastavnik geografije i historije
18. Predmetna nastava Historija Suša Anita / Nastavnica historije
19. Predmetna nastava Historija Kaljanac Dalila / Nastavnica historije
20. Predmetna nastava Građansko obrazovanje Ličanik Elvedina / Nastavnica građanskog obrazovanja
21. Predmetna nastava Tehnička kultura Begić Nihada / Nastavnica tehničke kulture i informatike
22. Predmetna nastava Informatika/Osnove tehnike Bajramović Edisa VII-3 Nastavnica informatike i osnova tehnike
23. Predmetna nastava Likovna kultura Begić Senad / Nastavnik likovne kulture
24. Predmetna nastava Muzička kultura i DKR Popović Branka / Nastavnica muzičke kulture i DKR
25. Predmetna nastava Tjelesni i zdravstveni odgoj Babić Dževad / Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
26. Predmetna nastava Tjelesni i zdravstveni odgoj Škamo Sanin / Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
27. Predmetna nastava Islamska vjeronauka Fakić Ešrefa VIII-2 Nastavnica islamske vjeronauke
28. Predmetna nastava Islamska vjeronauka Musić Amina / Nastavnica islamske vjeronauke

Asistent u odjeljenu/grupi

  • Šaban Klempić (asistent u odjeljenju)
  • Dunja Gračanin (asistent u odjeljenju)
  • Ajla Ćatić (asistent u odjeljenju)
  • Merjema Bjelkić (asistent u odjeljenju)

Tehničko osoblje

Ime i prezime Pozicija
Alem Bešlija domar
Denis Buturović ložač
Ćamil Porča dnevni čuvar
Sanda Bećirspahić servirka
Nafa Pajević spremačica
Sabaheta Hamzić spremačica
Mirsada Bašović spremačica
Alma Nuhanović spremačica
Izeta Komarica spremačica
Nedžad Ćatić domar/ložač/čuvar
Diša Bahtanović spremačica
Zehra Džinović spremačica