Izostajanje sa nastave

Izostajanje sa nastave i pravdanje časova

 

Kontinuirano i sistematično praćenje i dosljedno pravdanje izostanaka ima za cilj da podstakne učenike na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja, u skladu sa Pravilima škole i kućnim redom.

 • Neopravdanim izostankom se smatra izostanak za koji razredniku nije dostavljena ispričnica (ljekarsko uvjerenje), koje je potpisao ili lično predao roditelj/staratelj učenika.
 • Neopravdanim izostankom se smatra izostanak sa nastave za koji roditelj nije unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:
  • u hitnim slučajevima usmeno od razrednika / nastavnika sa njegovog časa,
  • pismeno od razrednika za izostanak do tri radna dana, direktora škole za izostanak do pet radnih dana i Nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.
 • Opravdanim izostankom smatra se prisustvovanje smotrama i manifestacijama u okviru kulturne i javne djelatnosti škole.
 • Tokom školske godine roditelj/staratelj može lično opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica/ljekarsko uvjerenje, u trajanju od najviše dva dana u toku jednog polugodišta, odnosno četiri dana toku nastavne godine.
 • Sve izostanke, osim bolesti učenika, roditelj mora najaviti unaprijed i pismeno zatražiti odobrenje. Učenik koji ima dogovoren specijalistički ljekarski pregled dužan je izostanak unaprijed najaviti razredniku i priložiti ljekarsko opravdanje nakon obavljenog pregleda.
 • Neopravdano izostajanje sa nastave spada u teže povrede učeničke dužnosti. Učeniku koji neopravdano izostane sa nastave izriče se odgovarajuća odgojno-disciplinska mjera, koja za sobom povlači snižavanje ocjena iz vladanja učenika, i to:
  • od 0 do 5 neopravdanih časova – vladanje primjerno,
  • od 6 do 10 neopravdanih časova izriče se ukor razrednika – vladanje vrlo dobro,
  • od 11 do 19 neopravdanih časova izriče se ukor odjeljenskog vijeća – vladanje dobro,
  • od 20 do 25 neopravdanih časova izriče se ukor direktora – vladanje zadovoljava,
  • od 26 do 30 neopravdanih časova izriče se ukor Nastavničkog vijeća – vladanje loše,
  • 31 i više neopravdanih izostanaka – isključenje iz škole.