e-Dnevnik

eDnevnik

Od drugog polugodišta se koristi nova aplikacija eDnevnika za osnovne škole.
Informacioni sistem eDnevnik omogućava uvid u ocjene, prisustvo času, izostanke, vladanje.

Pristup elektronskom dnevniku u drugom polugodištu se vrši putem stranice: web.emis.edu.ba

Prilikom registracije važno je da pratite upute:
1. Uđete na web stranicu web.emis.edu.ba
2. Klikom na Registracija roditelja unesete dodijeljeni kod (kombinacija slova i brojeva), te OID broj učenika
3. Otvara se forma za unos korisničkog imena, email adrese, imena roditelja, te za unos lozinke

Mole se roditelji da zabilježe korisničko ime i lozinku koju budu unijeli prilikom registracije, jer će dobiveni kod biti iskorišten samo za registraciju, a ubuduće pristupaju sa svojim podacima (korisničko ime i lozinka).

4. Nakon završene registracije, ulaskom na web.emis.edu.ba unosite KORISNIČKO IME I LOZINKU, klik na PRIJAVA

Roditelj može na isti nalog registrovati više svoje djece: nakon što se registruje za jedno dijete, odabirom opcije +Dodaj učenika unosi pristupne podatke za drugo dijete (kod i OID).