e-Dnevnik

eDnevnik

Informacioni sistem eDnevnik omogućava uvid u ocjene, podatke o vladanju, izostancima, pohvalama i kaznama.

Prvi pristup se ostvaruje pomoću kodova koji su podijeljeni u prethodnom periodu. Izuzetak su učenici prvog razreda koji svoje kodove i kodove za roditelje dobiju na početku školske godine.

Prilikom registracije važno je da pratite upute i da obratite pažnju na sljedeće:

– da bi uspješno izvršili registraciju morate imati aktivan e-mail (koji je ujedno i korisničko ime), te da znate šifru (password) za taj e-mail,
– nakon prijave morate u roku od 20 minuta potvrditi registraciju. Link za registraciju će vam doći na prijavljeni e-mail,
– šifra koju samostalno birate mora biti različita od šifre za e-mail i mora imati najmanje 6 znakova, velika slova i specijalni znak poput +,‘,!,*,… Na primjer: Ime12345+

Nakon početne registracije, dobijeni kodovi više ne važe, pa se prijava vrši pomoću kreiranog korisničkog imena i izabrane lozinke.

 

 

 

Važno je da znate i sljedeće:

ukoliko promijenite uređaj za pregled eDnevnika (novi, izgubljen ili pokvaren telefon, tablet, računar,…) ili zaboravite svoju lozinku, potrebno je izabrati sebi novu lozinku klikom na opciju „Zaboravili ste lozinku?“ na početnoj strani aplikacije, te pratiti navedene upute

  • trenutno nema mogućnosti da se oba roditelja, sa dva računa registruju za jednog učenika. Ukoliko je to neophodno može se koristiti KOD učenika za registraciju drugog roditelja;
  • razrednici i administrator nemaju nikakvu mogućnost za mjenjanje kodova, niti promjenu lozinke;
  • preporučuje se da se učenici registruju sa školskim email-om;
  • preporučuje se da odabranu lozinku i korisničko ime zapišete.