Produženi boravak

Produženi boravak

JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija” Sarajevo od školske 2009/2010. godine organizirala je rad produženog boravka u centralnom objektu u Logavinoj, kao neobaveznog i organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada koji se provodi poslije redovne nastave.

Ovim oblikom obrazovnog rada učenicima omogućavamo da kvalitetno provedu vrijeme dok su im roditelji na poslu.

Rad u produženom boravku usklađen je, prati i dopunjuje obrazovno-odgojni rad u redovnoj nastavi, uz redovno pisanje zadaća i učenje, kao i bavljenje različitim aktivnostima prema svojim sposobnostima i željama, a koje su u skladu s Planom i programom rada produženog boravka. Radno vrijeme produženog boravka je od 07:00 do 17:00 sati.

Nastavnice koje vode produženi boravak su: Ajla Bogilović i Ajla Krmdžić.

Aktivnosti produženog boravka

TRI OBROKA

Doručak, ručak i užina

Radionice

Sportske, likovne, muzičke radionice, i radionica lijepog pisanja i čitanja

Zadaće

Pomoć pri izradi domaćih zadataka

Plan i program rada

Za rad produženog boravka su zadužene stručno osposobljene osobe: profesori razredne nastave, predmetni nastavnci i asistenti.