Online nastava

Pristup platformi Google for Education

Naša škola je uvela korištenje Google učionice na platformi Google for Education sada već davne 2015. godine. Ovakav moderniji pristup se koristio za komunikaciju između učenika i nastavnika, istraživačke radove, radove u sekcijama, dogovore oko organizacije izleta, takmičenja, te svaki vid komunikacije koja se odnosi na rad u školi.

Svaki učenik prilikom upisa u školu dobije svoju mail adresu sa domenom naše škole @osmmbsa.edu.ba, te bude priključen virtuelnoj učionici.

Počeli smo realizovati online dan u svakom polugodištu, te koristili tehnologiju i inovativan model nastave, da bi učenici sticali znanja savremenih metoda rada.

Stoga nas iznenadno uvođenje online nastave u martu 2020. godine nije zateklo nespremne. Vrlo uspješno smo komunicirali sa učenicima u okviru virtuelnih učionica, ali i sa roditeljima nižih razreda uz čiju neizostavnu pomoć smo i naše najmlađe uključili u sve aktivnosti.

Važno je da se učenici pridržavaju pravila rada u online okruženju vezanih za našu školu, koja mogu pročitati na sljedećem linku:  etički kodeks ponašanja u online nastavi

Školski email se ne smije koristiti za slanje poruka koje nisu vezane za školski rad.

Da biste se prijavili na školski email, otvorite web stranicu mail.google.com i unesite dodijeljeno korisničko ime i lozinku.

U školskoj 2023/2024. godini, realizirat će se ukupno 4 sedmice obavezne online nastave za učenike od VI do IX razreda, i to:

  1. online sedmica: 30. 10. – 3. 11. 2023.
  2. online sedmica: 25. 12. – 29. 12. 2023.
  3. online sedmica: 11. 3. – 15. 3. 2024.
  4. online sedmica: 29. 4. – 3. 5. 2024.