Kontakt

 • Javna ustanova Osnovna škola “Mula Mustafa Bašeskija”
 • Logavina 52, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • [email protected]
 • Direktorica: +387 (33) 447-246
 • Sekretar: +387 (33) 238-151
 • Računovođa: +387 (33) 272-263
 • Pedagogica: +387 (33) 272-261
 • Fax: +387 (33) 238-151
 • Područna škola Sedrenik
 • Telefon: +387 (33) 574-350
 • Fax: +387 (33) 232-007

Kontaktirajte nas