Vijeće učenika

Vijeće učenika

Vijeće učenika je izborno predstavničko tijelo kojeg čine po jedan predstavnik učenika iz svakog odjeljenja škole (u predmetnoj nastavi).

Cilj Vijeća učenika je ostvarivanje kvalitetnije komunikacije i bolje saradnje na relaciji učenik-učenik, nastavnik-učenik, učenik-lokalna zajednica, tj. unapređivanje kvalitete odgoja i obrazovanja.

Osnovni sadržaj djelatnosti Vijeća učenika je:

 • Podrška mladima u realizaciji projektnih aktivnosti u lokalnoj zajednici
 • Pokretanje akcija u cilju promovisanja ekološke svijesti, te zaštite i uređenja okoliša
 • Pripremanje odgovarajućih priredbi prema interesnim grupama
 • Pokretanje prigodnih akcija povodom obilježavanja značajnih međunarodnih datuma (Dan ljudskih prava, Dan dječijih prava, Dan mladih i sl.)
 • Organiziranje predavanja, izrada plakata aktuelnog sadržaja

Svrha postojanja Vijeća učenika u školi je pružanje podrške i motiviranje učenika da se što aktivnije uključe u rad i život škole, tj. promoviranje kreativnosti, samoinicijative, samopouzdanja, uzajamne tolerancije i poštivanja.

Dugoročna strategija djelovanja Vijeća učenika je: Demokratizacija škole i društveni razvoj lokalne zajednice.

Glavni programski ciljevi Vijeća učenika su:

 • Promoviranje interesa škole u zajednici koju škola pokriva
 • Podsticanje na aktivniji angažman učenika u radu škole
 • Jačanje kulture prava i odgovornosti u školi
  Poticanje zajedništva i akcije solidarnosti
 • Uticaj učenika na organizaciju i funkcionisanje škole
 • Preuzimanje odgovornosti za učenje, radnje i odluke u školskoj zajednici
 • Integracija mladih u aktivnosti škole i društvene sredine
 • Praktično djelovanje koje doprinosi razvoju demokratije utemeljeno na pravima i odgovornostima