Sekcije

Sekcije

RAZREDNA NASTAVA LOGAVINA
R.br. Naziv Nastavnik/ica Dan Čas
1. Recitatorska sekcija Ismeta Isenaj Porča ponedjeljak 10:45 – 11:30
2. Literarna sekcija Rasiha Bučo ponedjeljak 11:35 – 12:20
3. Plesna sekcija Nejra Popara Vragović ponedjeljak 11:35 – 12:20
4. Likovna sekcija Jasmina Karasalihović Ponedjeljak 4. čas 10:45-11:30
5. Mali hor Esma Matić Sejdić utorak 11:35 – 12:20
6. Eko radionice Dženeta Brajanac srijeda 11:35 – 12:20
7. Engleski jezik Emira Alikadić srijeda 12:25 – 13:10
8. Dramska sekcija Aida Dajanović četvrtak 11:35 – 12:20
9. Recitatorska sekcija Elvira Borić četvrtak 11:35 – 12:20
10. Mali hor (V razred) Amra Lukačević srijeda 15:10 – 15:55
11. Likovna sekcija (V razred) Jasmina Karasalihović četvrtak 10:45 – 11:30
12. Osnovne tehnike (V razred) Amela Kukolj utorak 10:45 – 11:35
13. Kultura življenja (V) Vedrana Džindo petak 10:45 – 11:30

RAZREDNA NASTAVA SEDRENIK
R.br. Naziv Nastavnik/ica Dan Čas
1. Likovna sekcija Dalila Trgo ponedjeljak 11:35 – 12:20
2. Engleski jezik Emira Alikadić ponedjeljak 12:25 – 13:10
3. Plesna sekcija Amina Misira utorak 11:35 – 12:20
4. Eko radionice Suada Smajić srijeda 11:35 – 12:20
5. Dramsko-recitatorska sekcija Edina Lepenica srijeda 11:35 – 12:20
6. Mali hor Đenana Hamzić četvrtak 11:35 – 12:20
7. Dramsko-recitatorska sekcija (V razred) Lejla Mušanović srijeda 8:00 – 8:45
8. Osnovne tehnike (V razred) Amela Kukolj petak 8:00 – 8:45
9. Kultura življenja (V razred) Vedrana Džindo petak 13:15 – 14:00

PREDMETNA NASTAVA
R.br. Naziv Nastavnik/ica Dan Čas
1. Sekcija bosanskog jezika i kniževnosti (VII i VIII razred) Enisa Balićevac srijeda 13:15 – 14:00
2. Dramsko-recitatorska sekcija Sabina Beširević srijeda 13:15 – 14:00
3. Engleski jezik Amra Karić četvrtak 8:00 – 8:45
4. Geografsko-historijska sekcija ”Upoznajmo našu domovinu” Narcis Hadžiabdić srijeda 13:15 – 14:00
5. ”Projekt građanin” (VII razred) Elvedina Ličanik četvrtak 13:15 – 14:00
6. Likovna sekcija Senad Begić srijeda 13:15 – 14:00
7. Hor Branka Popović ponedjeljak
četvrtak
14:20 – 15:05
13:15 – 14:00
8. Tehnička sekcija Nihada Begić petak 14:05 – 14:50
9. Robotika (VI i VII razred) Enisa Bajramović četvrtak 13:15 – 14:00
10. Informatička sekcija Taib Hadžić četvrtak 14:05 – 14:50
11. Odbojkaška sekcija Dževad Babić srijeda 14:05 – 15:00
12. Prva pomoć Emina Smailbegović ponedjeljak 13:15 – 14:00
13. Njemački jezik (VII razredi) Đenita Resić utorak 14:20 – 15:05

DODATNA NASTAVA
R. br. Naziv Nastavnik/ica Razred Dan Čas
1. Matematika Taib Hadžić VI srijeda 13:15 – 14:00
2. Matematika Taib Hadžić VII četvrtak 13:15 – 14:00
3. Matematika Nedina Bećirović VIII četvrtak 13:15 – 14:00
4. Matematika Nedina Bećirović IX srijeda 13:15 – 14:00
5. Fizika Sabina Kavazović VIII utorak 14:05 – 14:50
6. Fizika Sabina Kavazović IX petak 13:15 – 14:00
7. Engleski jezik Sabina Jogunčić IX petak 13:15 – 14:00
8. Vjeronaruka Ešrefa Fakić VIII i IX petak 13:15 – 14:00

PRIPREME ZA EKSTERNU MATURU – IX RAZRED
R.br. Naziv Nastavnik/ica Dan Čas
1. Bosanski jezik i književnost Sabina Beširević četvrtak 14:05 – 14:50
2. Engleski jezik Sabina Jogunčić utorak 14:05 – 14:50
3. Matematika Nedina Bećirović srijeda 14:05 – 14:50