Obilježili smo 6. april – Dan grada Sarajeva

Obilježili smo 6. april – Dan grada Sarajeva

Različitim aktivnostima obilježili smo 6.april – Dan grada Sarajeva.

Likovni i literarni radovi,radionice posvećene kulturnim i historijskim znamenitostima grada i posjete muzejima bili su naš način da našem voljenom gradu pošaljemo ljubav.