Obavještenja

Poziv na predavanje za roditelje

U ponedjeljak, 24. aprila 2023. godine će biti realizovano interaktivno predavanje za roditelje, na temu “Internet kao stil života – Zaštita djece u digitalnom okruženju“. Predavanje počinje u 18,00 sati

Više

Obavještenje

Prema Nastavnom kalendaru za školsku 2022/2023. godinu ponedjeljak 17.04.2023. godine je nenastavni radni dan. (Vaskrsni ponedjeljak). Prema Nastavnom kalendaru za 2022/2023. školsku godinu, četvrtak, 20.04.2023. godine je po rasporedu od

Više

Obavještenje

Prema Nastavnom kalendaru za školsku 2022/2023. godinu ponedjeljak 10.04.2023. godine je nenastavni radni dan. (Uskrsni ponedjeljak). Prema Nastavnom kalendaru za 2022/2023. školsku godinu, utorak, 11.04.2023. godine je po rasporedu od

Više