Priprema zdravih obroka i zdrave piramide ishrane

Priprema zdravih obroka i zdrave piramide ishrane

U odjeljenju 6-2 nastavnica Edina Čomor uspješno je realizovala čas Biologije po ishodima učenja na temu
“Priprema zdravih obroka i zdrave piramide ishrane”.

Učenici su na kreativan i zanimljiv način shvatili koliko je zdrava i uravnotežena ishrana bitna za pravilan rast i razvoj.