Posjeta Fakultetu islamskih nauka UNSA

Posjeta Fakultetu islamskih nauka UNSA

Grupa učenika i učenica naše škole je u pratnji nastavnice vjeronauke Ešrefe Fakić i asistenta Šabana Klempića, posjetila Fakultet islamskih nauka UNSA. Družili su se sa studentima III i IV godine i njihovim predavačima, prof.dr. Dinom Sijamhodžić- Nadarević i višim asistentom Ahmedom Ćolićem, MA.

Posjeta je upriličena kao rezultat višegodišnje saradnje škole i FIN-a.

Nakon kraćeg obilaska , razgovora i druženja u amfiteatru, posebno iznenađenje i radost za učenike bio je veseli čas koji su im studenti priredili u atriju fakulteta.

Zahvaljujemo se studentima i profesorima na ljubaznosti i izuzetnom gostoprimstvu.