“Škola u prirodi” za IV razrede- Blagaj

“Škola u prirodi” za IV razrede- Blagaj

Prema Nastavnom planu i programu u četvrtom razredu realizujemo Školu u prirodi. Ovogodišnja destinacija je bio Blagaj i hotel “Ada”.

Pored Blagaja i svih njegovih ljepota učenici su imali priliku posjetiti: Konjic, Jablanicu, Hutovo blato i Mostar.

Proveli su tri izuzetno zanimljiva dana u učenju, igri, druženju i zabavi.