Projekat “Inkluzija kroz kulturu i sport”

Projekat “Inkluzija kroz kulturu i sport”

U okviru projekta “Inkluzija kroz kulturu i sport” učenici trećih razreda učestvovali su u edukativnim radionicama na kojima su mnogo naučili o načinu i organizaciji života slijepih i slabovidnih osoba.
Projekat već duži niz godina koordinira Općina Stari Grad i mi veoma rado učestvujemo u njemu.