Čas lektire u VII-3 I VII-1

Čas lektire u VII-3 I VII-1

Učenici VII -3 i VIII -1 odjeljenja su na kreativan način sa svojom nastavnicom Aidom Hasović obrađivali lektire “Gromovo đule” i “Leteći razred”. Skupa su rješavali kvizove, pravili panoe ili pizza lektiru, ali i novine. Učenici VIII -1 odjeljenja su bili veoma vrijedni, pa su nagrađivali jedni druge picom i bombonama.