“Tegla uspomena s raspusta” – ljetni projekat učenika trećih razreda

“Tegla uspomena s raspusta” – ljetni projekat učenika trećih razreda

Učenici trećih razreda realizirali su projekat “Tegla uspomena sa raspusta”. Jedan od ciljeva ovog projekta bio je razvijanje vještina javnog nastupa i izlaganja. Svaki učenik je samostalno prezentirao svoj rad na kojem je radio tokom raspusta i na taj način razvijao svoje govorničke i prezentacijske sposobnosti.

Sjaj u očima i sačuvane uspomene svakog učenika dovaoljan su razlog za rad na ovakvim i sličnim projektima.