Svjetski dan zaštite životinja

Svjetski dan zaštite životinja

U okviru nastavne jedinice Biljni i životinjski svijet djelo je Božije, na času Islamske vjeronauke obilježili smo Svjetski dan zaštite životinja. Posebno zadovoljstvo i radost pričinila nam je naša draga Elif predstavivši nam svog ljubimca Karabaša. Čas je realizirala nastavnica Ešrefa Fakić.