Dječija nedjelja

Dječija nedjelja

Tokom protekle sedmice obilježili smo Dječiju nedjelju. Posvetili smo toj veoma važnoj sedmici brojne redovne časove, ali i vannastavne aktivnosti. Pripremili smo radionice na temu dječijih prava, posjetili muzeje, parkove i spomen obilježja. Napravili smo tematske izložbe radova . Govorili smo i o moći djece kroz poeziju. Bogatstvom sadržaja dali smo na značaju ovoj nedjelji jer o djeci i njihovim pravima nikada nije previše govoriti.