SARADNJA POLICIJE I ZAJEDNICE – SIGURNOST UČENIKA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

SARADNJA POLICIJE I ZAJEDNICE – SIGURNOST UČENIKA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

Službenica PU Stari Grad održala je predavanja za učenike od petog do devetog razreda na temu “Sigurnost učenika u digitalnom okruženju”.

Cilj predavanja je upoznavanje učenika s opasnostima koje vrebaju u digitalnom okruženju i načinima kako da se od njih zaštite.