MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST

MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST

U saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu provode se aktivnosti osnaživanja bibliotekara i nastavnika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo da promovišu interkulturalnost, dijalog i da podučavaju medijsku i informacijsku pismenost. U navedenim aktivnostima učestvuje bibliotekarka naše škole, koja će u saradnji sa nastavnicima realizovati teme iz ove značajne oblasti.

Dana 15. 11. 2023. godine u VI-2 je realizovana prva u nizu radionica „Pravila lijepog i pristojnog ponašanja na internetu”. Djeca imaju pristup raznim izvorima znanja putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, te ih je potrebno kritički vrednovati i naći one koji su vjerodostojni.
Zato je važno prvo naučiti i ponoviti pravila lijepog ponašanja i komuniciranja na internetu. Moramo znati čuvati i poštivati našu, ali i tuđu privatnost, paziti na svoju sigurnost, ali i lijepo se ophoditi prema sagovorniku.

Ove aktivnosti će se realizovati u predmetnoj nastavi.

Realizovanoj radionici je prisustvovala doc. dr. Anida Dudić-Sijamija s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, te direktorica škole Emina Mujan i pedagogica Ajla Muharemović.
Radionicu su realizovale bibliotekarka Enida Krehić i nastavnica Sabina Beširević.