Ogledni čas iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Ogledni čas iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

U okviru nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost,Hrvatski jezik i književnost,Srpski jezik i književnost realiziran je tekst “Deda i repa”, narodna priča, po definisanim ishodima učenja u skladu sa predmetnim kurikulumom u Kantonu Sarajevo.

Koncept časa zasnovan je na međupredmetnoj korelaciji,sa akcentom na aktivnosti učenika.
Realizatorica ovog časa je učiteljica Amra Lukačević.