Ogledni čas iz Biologije

Ogledni čas iz Biologije

U ponedjeljak, 20.11.2023.godine održan je ogledni čas iz Biologije u odjeljenju VII-2 .
Čas je realizovala nastavnica Edina Čomor na temu „Građa lista“ a prema ishodima učenja. Korelirani su predmeti Informatika, Bosanski jezik i književnost i Likovna kultura. Istražujući na zanimljiv način građu, ulogu i značaj lista kroz primjere praktičnog rada učenici su istraživali fascinantnu pojavu u prirodi, opadanje listova.

Ova međupredmetna povezanost pružila je mogućnost učenicima da izraze svoju kreativnost i iskoriste list kao pjesničku inspiraciju, te da se uz glumačke sposobnosti dobro zabave.