Jesen u V-2 razredu

Jesen u V-2 razredu

U mjesecu novembru provedene se kurikularne aktivnosti na temu: jesen, u V2 razredu naše škole. Učenici su imali zanimljivo iskustvo učenja kroz korelaciju četiri nastavna predmeta: Bosanski jezik i književnost, Likovna kultura, Engleski jezik i Njemački jezik.

Na času Bosanskog jezika i književnosti, učenici su obradom informativnog tekst “Jesen” naučili mnoštvo novih informacija koristeći se KWL tabelom. S radošću su pronalazili nove činjenice i dijelili ih sa drugima.
Na času Engleskog jezika, učenici su preko PowerPoint prezentacije upoznali osnovne pojmove godišnjeg doba jesen. Nakon odgledane Autumn/Fall prezentacije učenici su dobili interesantne ‘jesenje mozgalice’ uz koje su na kreativan način usvojili nove pojmove.

Na času Njemačkog jezika, učenici su uz pomoć ilustracija usvajali nove pojmove koje su kasnije koristili prilikom pisanja Herbstbuchlein-a (jesenjeg dnevnika). Dnevnik sa zadacima su popunjavali samostalno, a kasnije razmjenjivali informacije sa drugim učenicima.

Na času likovne kulture, učenici su pravili tzv. ‘bookmarks’ sa jesenjim motivima koji će djeci poslužiti prilikom čitanja lektira i drugih knjiga.

Kurikularne aktivnosti realizovale: Nejra Popara Vragović, Nedžma A. Beganović i Tamara Hrnjaković.