Projekat Vijeća učenika “Obraduj nekoga”

Projekat Vijeća učenika “Obraduj nekoga”

Vijeće učenika JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” pokrenulo je i realiziralo akciju prikupljanja paketića za djecu. Odazivom učenika, roditelja i nastavnika napravljeni su paketići i isti su donirani udruženju “Obraduj nekoga”.