Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje

U okviru kolektivnog stručnog usavršavanja nastavnika 15. 1. 2024.godine realizovano je predavanja i radionica na temu P4C – Filozofija za djecu.

Filozofija za djecu je inovativni pristup učenju i poučavanju koji poboljšava mišljenje, komunikacijske vještine, akademska postignuća i povećava samopoštovanje kod djece putem strogo vođenog dijaloga.

Stručno usavršavanje pripremila i vodila Đenana Hamzić.