Širimo LJUBAV, a ne nasilje!

Širimo LJUBAV, a ne nasilje!

Dvije sedmice aktivnog rada članova Dramsko-recitatorske sekcije su iza nas. Vrijedno su uz pomoć nastavnice Aide Hasović izvodili igrokaz povodom Dana ružičastih majica i razvijanja svijesti o borbi protiv nasilja u svim odjeljenjima naše škole. Posjetili su i područnu školu na Sedreniku. Širili su poruku među učenicima kako nasilje nije ispravan put i da je sprečavanje nasilja veoma važno za sve nas!
Širimo LJUBAV, a ne nasilje!