Kurikularne aktivnosti u I-3

Kurikularne aktivnosti u I-3

U srijedu 27. 3. 2024. godine, u odjeljenju I-3, učiteljica Amra Lukačević realizirala je dva časa u okviru predmeta Matematika i Likovna kultura.

Časovi su realizirani po definisanim ishodima učenja, aktuelnom kurikulumu u Kantonu Sarajevo koji se sprovodi u prvim razredima osnovne škole. U okviru realizacije časova učenici su usvojili pojam broja 7 kroz različite vidove aktivnosti koje su ciljano korelirane sa predmetima Bosanski jezik i književnost i Tjelesni i zdravstveni odgoj. Učenici su aktivno sudjelovali tokom realizacije časova i svojim angažmanom doprinijeli uspješnoj realizaciji.