Kurikularne aktivnosti u V-2

Kurikularne aktivnosti u V-2

U ponedjeljak, 25.3.2024. godine, učenici V2 razreda su kroz interesantne aktivnosti i filozofsko propitivanje uživali istražujući i šireći znanje na temu – Emocije.

Učenici su kroz korelaciju četiri nastavna predmeta: Bosanski jezik i književnost, Engleski jezik, Njemački jezik i Osnove tehnike upoznali mnoge nove pojmove, ponovili ranije učeno gradivo i aktivno sudjelovali u diskusiji filozofskog propitivanja.

Cilj korelacije nastavnih predmeta i rada na istoj temi je bio razvoj učeničkog interesovanja za datu temu, razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti.

Kurikularne aktivnosti realizovale: Nejra Popara Vragović, Nedžma A. Beganović, Tamara Hrnjaković i Edisa Bajramović.