Posjeta Prirodno-matematičkom fakultetu

Posjeta Prirodno-matematičkom fakultetu

U utorak, 16. 4. 2024. godine učenici devetih razreda su posjetili manifestaciju
“13. otvoreni dani hemije” na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Tokom posjete imali su priliku posmatrati hemijske reakcije, ali i sami su mogli uraditi određene eksperimente.