1. juni – Međunarodni dan djeteta

1. juni – Međunarodni dan djeteta

U svijetu se 1. juna obilježava Međunarodni dan djeteta. Dan kada našoj djeci želimo otvoriti vidike i pokazati njihovu važnost za budućnost društva.

Mi odrasli imamo zadatak da damo sve od sebe kako bi naša djeca danas,sutra imali izgrađen stav i samopouzdanje, zrelo razmišljanje, jer samo takvim stavom mi možemo graditi bolju i svjetliju budućnost.
Jako je važno da djecu upoznajemo sa njihovim pravima, pravima koja su im zagarantovan Konvencijom o pravima djeteta. Svako dijete ima pravo na život i jednakost, da odrasta u zdravoj sredini i porodici, da ima zdravstvo, da ima obezbjeđeno kvalitetno obrazovanje, budućnost bez diskriminacije, priliku da pokažu svoje sposobnosti.

Svjesni smo da moramo raditi na unapređenju odrastanja i obrazovanja naše djece kako bismo im osigurali bolju i svjetliju budućnost, jer osiguravanjem bolje budućnosti naše djece osiguravamo bolju i svjetliju budućnost cjelokupnog društva.

Djeca su ključ opstanka našeg društva, zato ih volimo i svakodnevno, svakog trenutka, pokazujmo koliko su nam bitni.
Ljubav i rad uvijek daju napredak.