Tag: stres

Stres kod djece i mladih u školi

Stres kod djece i mladih u školi

Stres je pojam koji je postao veoma čest u našoj svakodnevnici. Smatra se da je stres fiziološki i psihološki odgovor organizma na situaciju koju osoba procjenjuje ugrožavajućom. Iako se ta situacija možda može relativno lako riješiti, osoba je...

Više