Interaktivno predavanje za roditelje – “Odgojni stilovi”

VRIJEME I MJESTO REALIZACIJE: Srijeda, 1. februar 2023. godine u 17:30 sati; Logavina 52 (prostorije škole)

REALIZATORI: „Porodično savjetovalište“