Drugi modul P4C edukacije

Drugi modul P4C edukacije

U OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” je realizovan Drugi modul P4C edukacije 13. i 14. 3. 2023. godine za nastavnike/ce razredne nastave iz oblasti obrazovnog programa „Filozofija za djecu“ (P4C).
Predavačice i realizatorice radionica u našoj školi bile su Đenana Hamzić i Nejra Popara Vragović.
Replikacione treninge realizuje TPO Fondacija uz podršku Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo i Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

Ovim stručnim usavršavanjem definirani su P4C principi suvremenih obrazovnih teorija i njihova korelacija sa kurikularnom reformom u Kantonu Sarajevo koja je u toku. Ti principi su sadržani u sljedećem: učenici su aktivni sudionici nastavnog procesa u svim njegovim segmentima, učenici su sposobni razmišljati, govoriti i djelovati samostalno, ali s nastavnicima dijele odgovornost u nastavnom procesu, učenički kapaciteti u učenju nisu fiksni, uloga nastavnika je da pomogne učenicima da steknu samopouzdanje, akcenat nije na nastavnom sadržaju, nego na nastavnom procesu, a naučeno se primjenjuje u učionici i izvan nje, vrednovanje znanja je poticajno za učenike (evaluacija, samoevaluacija, vršnjačko vrednovanje), „greška“ je sastavni dio procesa učenja i podučavanja.

Praksa, kao i naučna istraživanja su pokazali sljedeće benefite P4C programa za učenike/ce: povećanje kognitivnih i socio-emocionalnih kompetencija učenika, podizanje samopouzdanja pri izricanju vlastitih stavova i povećanje samopoštovanja, razvijanje sposobnosti odupiranja medijskoj i drugoj manipulaciji, razvijanje sposobnosti prihvatanja i priznavanja različitih mišljenja i perspektiva, poboljšanje interpersonalnih vještina, povećanje motiviranosti za učenje, njegovanje i afirmiranje humanističkih vrijednosti (solidarnosti, jednakosti,odgovornosti…), prevazilaženje predrasuda prema Drugom i Drugačijem, njegovanje umijeća dijaloga.

Čestitamo svim učesnicima na uspješnoj realizaciji drugog modula.