Obavještenje o poništenju dijela Javnog konkursa

Obavještenje o poništenju dijela Javnog konkursa