Obavijest – prvi dan nastave (petak 1.9.2023.)

Učenici od II do V razreda nastavu će imati od 8:00 do 9:00 sati u svojim učionicama sa svojim učiteljicama.

Razrednici će održati jedan čas (45 minuta) te učenicima dati upute o rasporedu časova, smjenama, nastavnicima koji će im predavati ovu školsku godinu u sljedećim terminima:

8:00 – 8:459:30 – 10:15
Kabinet matematike: VII2IX2
Kabinet engleskog jezika: VII1VIII2
Kabinet bosanskog jezika: VI2IX1
Kabinet muzičkog: VI1
Kabinet tehničkog: VI3
Kabinet informatike: VII3
Kabinet geografije: –VIII1

Priredba povodom prijema prvačića održat će se u područnoj školi na Sedreniku u 10:00 sati (prvačići iz Logavine i Sedrenika).

Red vožnje za djecu sa Sedrenika za prvi dan škole je sljedeći:

Polazak sa Sedrenika (VI3 i VII3) 7:30Polazak sa Sedrenika (VIII2 i IX2) 9:00
Povratak iz Logavine (VI3 i VII3) 8:45Povratak iz Logavine (VIII2 i IX2) 10:15

Direktorica škole:
Emina Mujan