Završna faza projekta “Zelena revolucija”

Završna faza projekta “Zelena revolucija”

Učenici prvog razreda su u saradnji sa ekološkom sekcijom koju vodi učiteljica Amra Hadžanović i osobljem škole zasadili voćke u školskom dvorištu područne škole na Sedreniku. Ovo je završna faza projekta “Zelena revolucija”