Homepage1

e-Dnevnik

Informacioni sistem eDnevnik omogućava uvid u ocjene, podatke o vladanju, izostancima, pohvalama i kaznama. Prvi pristup se ostvaruje pomoću kodova koji su podijeljeni u prethodnom periodu. Izuzetak su učenici prvog

Više